Ondernemingsraad van 14 april

Statuut laboranten labo zuid

Bij nazicht van de functies in het labo is gebleken dat er 1 arbeiderscontract omgezet zal worden in een bediendecontract.

MEX

De resultaten van MEX worden toegelicht. Er zal een bijkomende investering gebeuren van in totaal 21.8 milj. €. Dit zal voornamelijk gebruikt worden om procesverbeteringen uit te voeren die een duurzame besparing van eenzelfde bedrag zullen opleveren. In totaal zullen er 13 functies verdwijnen tussen nu en 2018. Er zullen geen ontslagen vallen maar de afbouw zal gerealiseerd worden door pensioenstelling tussen nu en 2018. Voor verdere info zie intranet.

MIFI

Op glasvezel wordt er gewerkt aan een nieuw concept voor de MIFI. Het is de bedoeling om continu MIFI te produceren maar dat is niet mogelijk met de huidige ploegbezetting. Verdere info zal gegeven worden op de ondernemingsraad van mei.

Werkgelegenheidsplan oudere werknemers (CAO 104)

De werkgever geeft een ontwerp voor een nieuwe CAO aan de werknemers. Hierin staan een aantal maatregelen voor oudere werknemers.

De werknemers zullen hun mogelijke opmerking kenbaar maken in de ondernemingsraad van mei.

Sociale verkiezingen 2016

De stemburelen zijn samengesteld en goedgekeurd.

Economische situatie

Capro: De productie lag hoger dan het budget. De verkoop verliep volgens budget maar de AS prijs lag onder het budget door een veel lagere NH3 prijs waardoor de verkoopprijs van AS lager lag.

Glasvezel: Hoge productie en stabiele grondstofprijzen. Enkele leveranciers zullen de nieuwe km heffing doorrekenen. Voor het tweede kwartaal wordt eenzelfde hoge productie verwacht.

AXX: Goede marktsituatie maar de lange termijn blijft moeilijk te voorspellen. Voor het eerste kwartaal waren de resultaten uitstekend . De verkoopprijs volgt de grondstofprijzen. Goede uitlasting van de bedrijven.

Keuken

De werknemers vragen nogmaals wanneer de overwerkbadge wordt aangepast aan de verhoogde keukenprijzen.

De werkgever zegt dat dit is doorgegeven en eerstdaags zal gebeuren.

Europaforum

Het overgrote deel van het forum in maart handelde over de overdracht van de van de rubberjointventure ARLANXEO.


Afdrukken   E-mailadres