Ondernemingsraad van 8 september

Terbeschikkingstelling

Het grootste deel van de functies die een mogelijke inbreuk op de wet op terbeschikkingstelling zijn, werden vervangen door eigen personeel. Het resterende deel zal tegen eind dit jaar in orde zijn.

De werknemers zeggen dat ze nog een aantal plaatsen willen doorgeven die een mogelijk inbreuk inhouden. 

  • Voor AXX -> 2 mekaniekers
  • Voor glasvezel -> 2 mekaniekers
  • Voor de werkplaats Kallo -> 1 mekanieker

De werkgever zal dit bekijken.

Vacature bouwtoezichter

Voor Kallo is er een bouwtoezichter aangeworven die op 1 oktober zal starten.

Logistieke cel

Door het omzetten van tijdelijke naar vaste contracten en het verschuiven van 1 persoon van productie naar de logistieke cel is de personeelsbezetting volledig in orde.

De dagploegleider van logistieke cel productie zal een bediende contract krijgen vanaf 01/01/2017.

De werknemers vragen waarom dit pas van die datum kan.

De werkgever zegt dat dit komt doordat de betrokken persoon eerst een testperiode moest doorlopen enerzijds en op vraag van de HR afdeling anderzijds.

Verder zijn er nog problemen met de verlading van Capro op zaterdag. Hiervoor wordt een structurele oplossing gezocht.

Periodieke informatie 2de kwartaal

  • De omzet daalde met 13.4 %
  • De omzet lag 10.5 % onder het plan.
  • De capaciteit lag op 100 %
  • De bedrijfskosten daalden met 12 %

Lagere grondstofprijzen zorgde voor lagere verkoopprijzen wat een lagere omzet verklaard.

Economische situatie

Capro: De productie lag hoger dan het budget. In augustus was er een sterke stijging van de cyclohexaan prijs maar er wordt een daling van de prijzen verwacht. De Ammoniakprijs daalt onder het niveau van 2015 en ligt lager dan het budget. De verkoopvolumes liggen 3 % hoger dan het budget. Door de lage Ammoniakprijs ligt de verkoopprijs van AS 20% onder het budget.

Voor het 4de kwartaal zal er vollast gelopen worden en de verkoopvolumes liggen in lijn met het budget.

Glasvezel: De productie lag hoger als het budget. De grondstofprijzen blijven stabiel en liggen in lijn met het budget. Het verkoopvolume ligt hoger als het budget. Omdat de verkoopprijzen berekend worden met Cost plus Fee principe liggen deze lager dan het budget. Lagere conversiekosten liggen hiervoor aan de basis.

Voor het 4de kwartaal zal de productie iets lager liggen wegens geplande werken.

AXX: Juli en augustus waren goede productiemaanden. Na januari 2016 was augustus de beste maand in de geschiedenis van AXX. De stilstand in het MT-bedrijf verloopt volgens plan.

Keukencommissie

Verslag Keukencommissie 06-06-2016

Europa forum

Het Europa forum heeft plaatsgehad van 14 tot 26 augustus te Keulen.

Prestatiecultuur

Op 10 oktober wordt de dag van de prestatiecultuur gehouden. TEAMWORK is hierbij het centrale thema. In de voormiddag zal de prestatiecultuur worden voorgesteld door Dhr. van Roessel en in de namiddag is er voor hem een bedrijfsbezoek gepland.

Medewerkers die op hun vrije uren naar de toelichting wensen te komen zullen daarvoor betaald worden aan een basis uurloon.

Organisatie PA6

De werknemers vragen om de organisatie van het bedrijf te herbekijken. De structuur van het bedrijf klopt niet en zowel leidinggevende als uitvoerend personeel kampt met tekorten. Wat met de veiligheid?

De werkgever zal dit bekijken.


Afdrukken   E-mailadres