Kort verslag cpbw van 29 augustus 2019
09 Sep 2019 14:24 - Marc Van Rooy

Kobe Nys

Bespreking ontwerpverslag nr.19/06 van de vergadering van 25 juni 2019  Door klimatisatieproblemen tijdens de voorbije warme zomer in de eetzaal van AZ, vragen we om de vergaderzaal op de benedenverdieping open te stellen tijdens de warme [ ... ]

CPBW 2019Lees meer
Vlaams opleidingsverlof (VOV)
27 Aug 2019 00:41 - Marc Van Rooy

Vanaf 1 september 2019 hebt u als werknemer jaarlijks recht op 125 uren Vlaams opleidingsverlof (VOV). Dat betekent dat u, als u een arbeidsmarktgerichte of loopbaangerichte opleiding volgt, afwezig mag zijn van het werk om die opleiding te volgen of om [ ... ]

Info 2019Lees meer
Flexibele opname verlof medische bijstand.
23 Aug 2019 11:31 - Marc Van Rooy

Vanaf 1 juni 2019 moet je verlof voor medische bijstand niet langer verplicht met minstens een maand op te nemen. Vanaf nu heb je de mogelijkheid om het voltijds verlof voor medische bijstand voor kortere periodes op te nemen. Hiervoor heb je [ ... ]

Info 2019Lees meer
Kort verslag CPBW van 25 juni 2019
01 Jul 2019 20:59 - Marc Van Rooy

Kobe Nys

Bespreking ontwerpverslag nr.19/05 van de vergadering van 23 mei 2019. Op Anon doet men aanpassingen aan het airco-systeem en hopen we op verbetering. Op Glasvezel is de airco stuk en zijn er dus herstellingen nodig. We merken nogmaals op [ ... ]

CPBW 2019Lees meer
Overlijden AZ collega
29 Jun 2019 07:34 - Marc Van Rooy

Vandaag vernamen we het droevige overlijdensbericht van onze collega Hans Braak.

Hans was tewerkgesteld in de E-ploeg op het AZ bedrijf.

Het ACV team wenst veel sterkte aan de familie, vrienden en collega´s van Hans.

Info 2019Lees meer
Ondernemingsraad van 13 juni 2019
14 Jun 2019 12:10 - Gino Byl

Vergaderingen in de vakantiemaanden

Er werd beslist om geen ondernemingsraden in te plannen in juli en augustus. Indien nodig kan er altijd nog een bijzondere vergadering bijeengeroepen worden. Er werd afgesproken dat openstaande punten (zoals CAO104) [ ... ]

Ondernemingsraad 2019Lees meer
Langdurig zieken krijgen vragenlijst
12 Jun 2019 09:25 - Marc Van Rooy

Binnenkort worden mensen die 8 weken arbeidsongeschikt zijn verzocht een vragenlijst in te vullen. Dit kan enkel via internet (er worden geen schriftelijke vragenlijsten rondgestuurd). Het invullen van de vragenlijst is niet verplicht, er hangen ook geen [ ... ]

Info 2019Lees meer
Kort verslag cpbw van 23 mei 2019
27 May 2019 12:55 - Gino Byl

Kobe Nys / 27 april 2019

Bespreking ontwerpverslag nr.19/04 van de vergadering van 25 april 2019 De airco in de controlekamer van Anon is nog steeds niet in orde. Werknemers klagen over te hoge temperatuur. De wegmarkeringen aan de uitrit op LO zijn [ ... ]

CPBW 2019Lees meer
Nieuwe regeling ouderschapsverlof
24 May 2019 13:06 - Marc Van Rooy

Vandaag kan je ouderschapsverlof enkel voltijds, halftijds of gedurende 1 dag per week opnemen.Op 22 mei 2019 is er in het staatsblad een aangepast KB gepubliceerd dat opnamen met 1/10 mogelijk maakt. 

Vanaf 1 juni zal het mogelijk worden om buiten [ ... ]

Info 2019Lees meer
Ondernemingsraad van 9 mei 2019
13 May 2019 07:39 - Gino Byl

 Arbeidsreglement

De werkgever zegt dat hij geen opmerkingen heeft gekregen op het arbeidsreglement. Hij zal deze versie laten drukken en verdelen onder het personeel.

CAO104

De werkgever stelt voor om voor een duurtijd van 2 jaar alle bestaande [ ... ]

Ondernemingsraad 2019Lees meer
Stemmen bij volmacht (26 mei 2019)
06 May 2019 22:53 - Marc Van Rooy

Iedereen die het weekend van 26 mei dienst heeft zal een attest van de werkgever krijgen.

Voor de collega´s die nachtdienst hebben (B-ploeg) zou dit echter problemen kunnen opleveren omdat zij, wettelijk gezien, vrij zijn op zondag 26mei  en [ ... ]

Info 2019Lees meer
Het IPA: ondertekening van de cao’s in de NAR
02 May 2019 12:32 - Marc Van Rooy

Op 23 april werden belangrijke collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) ondertekend in de Nationale Arbeidsraad. De ondertekening van de collectieve arbeidsovereenkomsten in de NAR toont nogmaals het belang van het sociaal overleg in ons land aan. Dankzij [ ... ]

Info 2019Lees meer
Rechtsbijstand E-bike
29 Apr 2019 09:50 - Marc Van Rooy

Bij een ongeval met een elektrische fiets is het niet altijd duidelijk wie aansprakelijk is. Ook kan er onenigheid ontstaan betreffende de schadevergoeding.

Bij een ongeval in fout met gewonden zal u tevens bijna altijd gedagvaard worden door de politierechtbank [ ... ]

Info 2019Lees meer
Kort verslag cpbw van 25 april 2019
25 Apr 2019 14:40 - Gino Byl

Kobe Nys / 25 april 2019

Bespreking ontwerpverslag nr.19/03 van de vergadering van 28 maart 2019.  Op de 3e verdieping van het sociaal gebouw RO blijken dat de ramen niet bedoeld zijn voor een kantoorruimte. Veel ramen kunnen niet geopend worden [ ... ]

CPBW 2019Lees meer
Ondernemingsraad van 9 april 2019
10 Apr 2019 09:15 - Gino Byl

Loonkloofanalyse

Wij hebben de loonkloofanalyse grondig bestudeerd en komen tot de conclusie dat er bij het uitvoerend personeel bijna geen verschil merkbaar is tussen de lonen van vrouwen en mannen. Bij het kader en leidinggevenden zien wij wel een significant [ ... ]

Ondernemingsraad 2019Lees meer
Dit levert het IPA u op
05 Apr 2019 13:11 - Marc Van Rooy

Klik hier indien het document niet zichtbaar is.

Info 2019Lees meer
Kort verslag cpbw van 28 maart 2019
05 Apr 2019 06:48 - Gino Byl

Kobe Nys / 2 april 2019

Bespreking ontwerpverslag nr.19/02 van de vergadering van 28 februari 2019 Covestro zal een nieuw concept uitwerken voor de wareningang in Lillo. Voor de uitrit in Kallo werd een externe firma aangesproken om een studie uit [ ... ]

CPBW 2019Lees meer
Het ACV keurt het interprofessioneel akkoord 2019-...
28 Mar 2019 13:21 - Marc Van Rooy

De Algemene Raad van ACV heeft op 26 maart het ontwerp IPA goedgekeurd met 65% van de stemmen.

Dit ligt volledig in de lijn van het stemgedrag in onze centrale ACV BIE (21 stemmen voor en 10 tegen)

Waarom staan wij wel achter het IPA?

In de huidige [ ... ]

Info 2019Lees meer
Attesten syndicale premie 2019
21 Mar 2019 14:09 - Marc Van Rooy

De attesten voor de syndicale premie worden eind maart verstuurd naar alle arbeiders.

Gelieve de attesten aan je afgevaardigde of je ACV dienstencentrum te bezorgen. 

De kaarten worden ten vroegste vanaf maandag 29 april betaald.

De kaart heeft [ ... ]

Info 2019Lees meer
Ondernemingsraad van 14 maart 2019
14 Mar 2019 15:27 - Gino Byl

Jobstudenten

De werkgever werkt nog aan een lijst met projecten waar jobstudenten kunnen worden ingezet. Wij wijzen erop dat voor bepaalde taken er eerst een risicoanalyse moet gemaakt worden. De werkgever zegt dat dit dan in het CPBW zal besproken worden.

Personeelsgerelateerde [ ... ]

Ondernemingsraad 2019Lees meer