Uitslag van het referendum ontwerp van de CAO 2019...
15 Oct 2019 07:49 - Gino Byl

Uitslag van het referendum ontwerp van de CAO 2019-2020

 

Op  maandag 14 en dinsdag 15 oktober hebben de gesyndiceerde arbeiders en baremieke bedienden van LANXESS nv zich via een referendum kunnen [ ... ]

Info 2019Lees meer
Ondernemingsraad van 10 oktober
11 Oct 2019 07:27 - Marc Van Rooy

Verkoop Aniline AXX

Naar aanleiding van de vorige ondernemingsraad gaf de werkgever verduidelijking op de verkoop van Aniline aan Duitsland. Er zijn enkele tankwagens Aniline verkocht aan Duitsland. De Aniline kwam uit een gehuurde tank. Vermits we nu [ ... ]

Info 2019Lees meer
Kort verslag cpbw van 2 oktober 2019.
08 Oct 2019 11:40 - Marc Van Rooy

Kobe Nys

Piet Van Loo neemt vanaf heden het voorzitterschap van het cpbw op zich.

Bespreking ontwerpverslag nr.19/08 van de vergadering van 29 augustus 2019. Mensura zal tijdelijk 2 artsen voorzien op Lanxess. Vanaf 2020 komt er terug één arts voor [ ... ]

CPBW 2019Lees meer
Referendum CAO 2019-2020
04 Oct 2019 09:05 - Gino Byl

Op maandag 14 en dinsdag 15 oktober 2019 kunnen de gesyndiceerde arbeiders en baremieke bedienden zich in een referendum uitspreken over het ontwerpakkoord van de CAO 2019-2020. Het ontwerpakkoord zal worden omgezet in een bindende CAO na goedkeuring [ ... ]

Info 2019Lees meer
Toelichting dagpersoneel reguliere CAO 2019-2020
01 Oct 2019 12:09 - Marc Van Rooy

Op 3 oktober zal er een toelichting gegeven worden betreffende de CAO.

RO: 3/10         Refter Zuid    10:00 u
LO: 3/10        Refter West     10:00 u

Info 2019Lees meer
Onderhandelingen cao 2019-2020 afgerond
27 Sep 2019 10:51 - Gino Byl

 

Onderhandelingen cao 2019-2020 afgerond

De directie en de werknemersvertegenwoordigers van LANXESS nv hebben vrijdagmiddag een ontwerpakkoord afgesloten voor de reguliere cao, lopend van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.

De ontwerptekst [ ... ]

Info 2019Lees meer
Ondernemingsraad van 12 september
27 Sep 2019 09:41 - Marc Van Rooy

Problemen op glasvezel. De werknemers vragen of de werkgever is gaan praten met de werknemers in de spinnerij aangaande de problemen die de mensen ondervinden. De werkgever zegt dat er gesprekken hebben gelopen. Hieruit kwamen veel pijnpunten naar boven. [ ... ]

Ondernemingsraad 2019Lees meer
Onderhandelingen CAO gaan voort op vrijdag 27 sept...
25 Sep 2019 17:36 - Gino Byl

De voorbije dagen werden al constructieve gesprekken gevoerd 

De werknemersvertegenwoordigers en de directie van LANXESS nv hebben woensdagavond beslist om de onderhandelingen voor de cao 2019-2020 even op te schorten. De voorbije dagen verliepen de [ ... ]

Info 2019Lees meer
Kort verslag cpbw van 29 augustus 2019
09 Sep 2019 14:24 - Marc Van Rooy

Kobe Nys

Bespreking ontwerpverslag nr.19/06 van de vergadering van 25 juni 2019  Door klimatisatieproblemen tijdens de voorbije warme zomer in de eetzaal van AZ, vragen we om de vergaderzaal op de benedenverdieping open te stellen tijdens de warme [ ... ]

CPBW 2019Lees meer
Vlaams opleidingsverlof (VOV)
27 Aug 2019 00:41 - Marc Van Rooy

Vanaf 1 september 2019 hebt u als werknemer jaarlijks recht op 125 uren Vlaams opleidingsverlof (VOV). Dat betekent dat u, als u een arbeidsmarktgerichte of loopbaangerichte opleiding volgt, afwezig mag zijn van het werk om die opleiding te volgen of om [ ... ]

Info 2019Lees meer
Flexibele opname verlof medische bijstand.
23 Aug 2019 11:31 - Marc Van Rooy

Vanaf 1 juni 2019 moet je verlof voor medische bijstand niet langer verplicht met minstens een maand op te nemen. Vanaf nu heb je de mogelijkheid om het voltijds verlof voor medische bijstand voor kortere periodes op te nemen. Hiervoor heb je [ ... ]

Info 2019Lees meer
Kort verslag CPBW van 25 juni 2019
01 Jul 2019 20:59 - Marc Van Rooy

Kobe Nys

Bespreking ontwerpverslag nr.19/05 van de vergadering van 23 mei 2019. Op Anon doet men aanpassingen aan het airco-systeem en hopen we op verbetering. Op Glasvezel is de airco stuk en zijn er dus herstellingen nodig. We merken nogmaals op [ ... ]

CPBW 2019Lees meer
Overlijden AZ collega
29 Jun 2019 07:34 - Marc Van Rooy

Vandaag vernamen we het droevige overlijdensbericht van onze collega Hans Braak.

Hans was tewerkgesteld in de E-ploeg op het AZ bedrijf.

Het ACV team wenst veel sterkte aan de familie, vrienden en collega´s van Hans.

Info 2019Lees meer
Ondernemingsraad van 13 juni 2019
14 Jun 2019 12:10 - Gino Byl

Vergaderingen in de vakantiemaanden

Er werd beslist om geen ondernemingsraden in te plannen in juli en augustus. Indien nodig kan er altijd nog een bijzondere vergadering bijeengeroepen worden. Er werd afgesproken dat openstaande punten (zoals CAO104) [ ... ]

Ondernemingsraad 2019Lees meer
Langdurig zieken krijgen vragenlijst
12 Jun 2019 09:25 - Marc Van Rooy

Binnenkort worden mensen die 8 weken arbeidsongeschikt zijn verzocht een vragenlijst in te vullen. Dit kan enkel via internet (er worden geen schriftelijke vragenlijsten rondgestuurd). Het invullen van de vragenlijst is niet verplicht, er hangen ook geen [ ... ]

Info 2019Lees meer
Kort verslag cpbw van 23 mei 2019
27 May 2019 12:55 - Gino Byl

Kobe Nys / 27 april 2019

Bespreking ontwerpverslag nr.19/04 van de vergadering van 25 april 2019 De airco in de controlekamer van Anon is nog steeds niet in orde. Werknemers klagen over te hoge temperatuur. De wegmarkeringen aan de uitrit op LO zijn [ ... ]

CPBW 2019Lees meer
Nieuwe regeling ouderschapsverlof
24 May 2019 13:06 - Marc Van Rooy

Vandaag kan je ouderschapsverlof enkel voltijds, halftijds of gedurende 1 dag per week opnemen.Op 22 mei 2019 is er in het staatsblad een aangepast KB gepubliceerd dat opnamen met 1/10 mogelijk maakt. 

Vanaf 1 juni zal het mogelijk worden om buiten [ ... ]

Info 2019Lees meer
Ondernemingsraad van 9 mei 2019
13 May 2019 07:39 - Gino Byl

 Arbeidsreglement

De werkgever zegt dat hij geen opmerkingen heeft gekregen op het arbeidsreglement. Hij zal deze versie laten drukken en verdelen onder het personeel.

CAO104

De werkgever stelt voor om voor een duurtijd van 2 jaar alle bestaande [ ... ]

Ondernemingsraad 2019Lees meer
Stemmen bij volmacht (26 mei 2019)
06 May 2019 22:53 - Marc Van Rooy

Iedereen die het weekend van 26 mei dienst heeft zal een attest van de werkgever krijgen.

Voor de collega´s die nachtdienst hebben (B-ploeg) zou dit echter problemen kunnen opleveren omdat zij, wettelijk gezien, vrij zijn op zondag 26mei  en [ ... ]

Info 2019Lees meer
Het IPA: ondertekening van de cao’s in de NAR
02 May 2019 12:32 - Marc Van Rooy

Op 23 april werden belangrijke collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) ondertekend in de Nationale Arbeidsraad. De ondertekening van de collectieve arbeidsovereenkomsten in de NAR toont nogmaals het belang van het sociaal overleg in ons land aan. Dankzij [ ... ]

Info 2019Lees meer