Uitbetaling vakantiegeld.

Zoals iedereen wel zal weten wordt het vakantiegeld uitbetaald in de maand mei. De eerste betalingen (arbeiders) zullen gebeuren vanaf 3 mei 2014.

Op de site van de rijksdienst voor jaarlijkse vakantie kan je alle info vinden over uw vakantiegeld, Hoeveel krijg je, uitbetalingsdatum, aantal vakantiedagen, enz.

SINDS 24 april 08 is de toepassing «Mijn vakantierekening» uitgebreid. U kan nu ook zelf bepaalde gegevens inbrengen of wijzigen:

  • de taal waarin je door het vakantiefonds wil worden bediend;
  • het bankrekeningnummer waarop het vakantiegeld moet worden gestort;
  • een correspondentieadres, indien hij zijn briefwisseling wenst te ontvangen op een ander dan zijn officieel adres.

Je moet wel een elektronische paspoort of token bezitten om aan te loggen.

Indien je ingelogt bent dien je eerst bovenaan het jaartal en verlofkast (RJV)  aan te klikken. Vervolgens klik je in de linker kolom op simulatie vakantiegeld. 

Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie


Print   Email