CPBW2011

Kort verslag van het CPBW van 22 december

 

Bespreking ontwerpverslag Nr. 11/11 van de vergadering van 24 november 2011

  • Voor wat betreft mondelinge arbeidstoelatingen zal LVO een tekst als bijlage bij de VAP toevoegen.
  • Facturen van de ziekenwagen zullen vanaf nu rechtstreeks naar Lanxess NV worden gestuurd. Rekeningen naar werknemers toe zouden in de toekomst dus niet meer kunnen gebeuren.
  • Een oplijsting van de noodplanoefeningen in de verschillende bedrijven is nog niet voorhanden. Wordt binnen LVO een inventaris voorzien.

Maandverslag IDPB en EDPB van november 2011

Het bemonsteren van legionella loopt niet consequent. Er wordt gevraagd om dit efficiënter te laten gebeuren. Ook de koppeling naar de resultaten toe.

Bespreking arbeidsongevallen november 2011

Er waren vier ongevallen zonder arbeidsongeschiktheid. Deze ongevallen werden allemaal kort toegelicht. Verder werd ook één bijna ongeval besproken. De feitenboom hier aangaande werd ook overlopen.

Antwoord op de aanbevelingen van de RUC Risico Analyse Stress

Punten die hier werden weerhouden naar aanleiding van dit onderzoek, zullen worden opgenomen in het JAP 2012.

Procedure CPL – En mbt de HCl tankwagen verlading

Deze nieuwe procedure werd kort overlopen. Tegen volgend CPBW zullen deze veranderingen op een een bijkomende bespreking op Energie in detail worden overlopen.

Noodplanningsoefening NOPLA 2011 ( communicatie oefening )

Op 14 december l.l. is deze oefening gelopen. Dit was een oefening om de communicatie te testen en te verbeteren met betrekking tot het NTC. Hier is gebleken dat meer oefenen in het kader van het nooddossier aangewezen is.

Overzicht JAP 2012 in de bedrijven

Nog niet alle bedrijven zijn volledig op stand. Dit punt zal volgend comité opnieuw worden behandeld.

Ontvangst melding vergunningsaanvraag Lanxess nv

Het hoofd van HSEQ toont een schrijven waaruit blijkt dat Lanxess NV een vergunningsaanvraag heeft ingediend voor productie van Polyamide 6 granulaat.

Inspectie verslag FOD WASO mbt het CPL oleum incident

De brief van het inspectieverslag d.d. 12/10/2011 van FOD WASO wordt getoond. Dit naar aanleiding van oleum incident.

Mededelingen

Geen

Allerlei

  • De werknemers vragen om de veilige vluchtplaatsen te bekijken in functie van de windrichting. Verduidelijking is noodzakelijk wanneer bepaalde vluchtplaatsen niet bereikbaar zijn wegens de windrichting. Waar kunnen de mensen dan naar toe?  
  • Wegens werkzaamheden in sociaal gebouw zuid is de verwarming afgekoppeld op het 3e verdiep. Op de medische dienst zijn enkele elektrische vuurtjes geplaatst maar dat is niet voldoende. Enkele extra vuurtjes zijn aangewezen. Ook het terugplaatsen van stoelen in de wachtzaal is nodig.
  • Vraag of de waterstofdetectie in LABO RUC nu in orde is. Nakijken is de boodschap.  
  • De bestelling van donkere brillen voor GF is een probleem. Blijkbaar is er een vertraging voor de levering hiervan.
  • Op het einde van het jaar hebben de werknemersvertegenwoordigers een tekst klaar die wordt voorgelezen. Deze tekst geeft een overzicht naar de werking van het CPBW.

Opvolgingsblad

Wordt overlopen en op actuele stand gebracht.

Volgend CPBW vindt plaats op donderdag 26 januari 2012 om 10.00u.


Print   Email