Kort verslag van het CPBW van 25 oktober

Bespreking ontwerpverslag Nr. 12/09 van de vergadering van 27 september 2012

 • Veiligheidsbrillen GF: er waren 2 brillen in test. De resultaten zullen worden geëvalueerd en besproken in werkgroep kledij. Er zal een offerte worden gevraagd bij leverancier en bestelling zal nadien worden geplaatst.
 • Bij vraag naar lage veiligheidsschoenen zal het standpunt van het CPBW worden toegelicht: er wordt standaard aanbevolen tot het dragen van hoge veiligheidsschoenen. Indien werknemer toch lage veiligheidsschoenen verkiest, zal hij deze bekomen.
 • Problematiek LABO – Zuid Tolueen en Methyleenchloride: de risico analyse is uitgewerkt. Het advies van de preventieadviseur vwb analyses in GC lokaal zullen worden uitgevoerd.
 • Het thema kleedkasten in sociaal gebouw zuid zal worden bekeken. Op vraag van de werknemers zal ook “wit” / “zwart” worden bekeken. Dit naar aanleiding van de eigenschappen van bepaalde producten.
 • Het binnenrijden met MUG is aangekaart bij de coördinatie van deze dienst. Dit zou de problemen moeten verhelpen zoals die nu gekend zijn.
 • Verwarming afvulling RUC: men wil zeilen hangen in de poortopening. Wordt opgevolgd.
 • Het probleem met stilstanden en de daaraan verbonden overlast bij parking zuid en ook op het bedrijf dient als aandachtspunt te worden opgenomen bij stilstandbesprekingen.
 • Opnieuw werden er in het Anon bedrijf sigarettenpeuken aangetroffen. Het is een thema dat zeker niet alleen heerst op het zuid en de werknemers vragen daarom opnieuw om rookvoorzieningen te plaatsen.

Maandverslag IDPB en EDPB van september 2012

Het maandverslag werd overlopen .

Bespreking arbeidsongevallen augustus 2012

 • Er waren vijf ongevallen zonder arbeidsongeschiktheid. Daarvan werd er één niet weerhouden.

1: Glasvezel:

 • Bij behandeling bushings in zoutbad, irriterende geur vastgesteld. Ventilatie werkte niet. Dampen hebben bij slachtoffer irritatie veroorzaakt. Een aantal actiepunten werd weerhouden na dit ongeval:
 • Loopmelding plaatsen
 • Gebruiker informeren
 • EP formulier nr 1 gebruiken
 • Bij elke wijziging een veranderingsformulier invullen

2: Naar aanleiding van een verzorging ten gevolge van product op arbeidskledij, bij het doseren van Silanen voor bindmiddel. Volgende actiepunten kwamen naar voor:

 • Mogelijkheid onderzoeken voor een dosering met een gesloten systeem
 • Zuurschort, laarzen en correcte handschoenen gebruiken
 • Nooddouche gebruiken bij productcontact - Metalen emmer gebruiken

CPBW werkgroep kledij ( W. Schelles )

Aanbevelingen:

 • Nieuwe laskledij
 • Bescherming onderarm in Kevlar tegen verbranding
 • Krachtige en compacte hand- en hoofdpillamp ex-zone 0
 • Nieuwe werkkledij Broeken met ingenaaide kniebeschermingszakken opnieuw in werkgroep. Test:
 • Bodywarmers: testfase
 • Tolueenbestendig gasmasker: test
 • Bushingbril GF: test
 • Labo-jassen: antistatisch: test
 • Nieuwe wastest zuurpakken: eerste test zeer onbevredigend, tweede test zal lopen bij andere firma.

Aanpassing WG afvaardiging CPBW

Wegens het verlaten en pensionering worden 3 leden van de werkgevers vervangen.

VIA-01 aanpassing ( Glasvezel )

Uitzondering voor het dragen van korte mouwen: Spinnerij 1 en benedenverdieping van spinnerij 2.

Bespreking voorstel JAP 2013 punten

Oplijsting van de weerhouden punten. Het punt GHS schrappen en centraal op bedrijfsniveau open houden.

Risico analyse “ Eerste hulp “ Kallo

Advies aangaande dit punt:

 • Een BA4- opleiding voor Ipers is aanbevolen
 • Herhalingsopleiding DGH wordt best uitgebreid van 8 naar 24 uur.

VIA-06 aanpassing ( Multi hangslot beugel )

Is standaard te gebruiken.

 • Afwijkingen op deze standaard enkel mogelijk mits schriftelijke motivatie. - In voege vanaf 1 januari 2013.

Nieuwe V.AP.05.02 “ Viseren van instructies door preventieadviseur

Toelichting door hoofd veiligheid mbt deze V.AP.

Evaluatie actieplan risico analyse stress RUC

Werknemers vragen wat er nu is verwezenlijkt? Vraag om de werkgroep nog eens bij een te laten komen. Kan deze analyse ook voor een ander bedrijf worden aangewend? Er wordt ook gevraagd om de resultaten te communiceren aan de werknemers op de werkvloer.

Hoe ver staat men op AZ met de sanering van AS residu?

Er is een schema met stappen om dit te verbeteren en op termijn een definitieve oplossing te verwezenlijken. Budgettering zal hiervoor moeten worden aangevraagd en goedgekeurd.

Evaluatie stand van zaken JAP 2012

Vraag van de werknemers hoever we staan?

Gebruik van GSM in de controlekamer V.A.P.08

Zoals voorzien, is het nodig dat men een reden formuleert waaruit blijkt dat het gebruik van GSM veiligheidstechnisch verboden is.

Mededelingen

Brief naar aanleiding van sociaal inspectiebezoek op 7 augustus 2012.

Allerlei

 • Vraag van werknemers om CPBW vergaderingen in filmzaal te kunnen laten doorgaan, wegens momenteel te krap in huidige zaal.
 • Veel problemen met gelopen stilstand op Anon. Dit voor wat betreft de technische werken door contractor. Dit zal als agendapunt worden behandeld volgend CPBW.

Opvolgingsblad

Overlopen en op stand gebracht.

 

Volgend CPBW zal doorgaan op donderdag 22 november 2012 om 10.00u.


Print   Email