CPBW2014

Kort verslag CPBW van 18 december

 

Bespreking ontwerpverslag nr 14/11 van de vergadering van 27 november 2014.

- CE rijbewijs voor IP’ers. De werkgever zal steeds burgerlijk aansprakelijk zijn, uitgesloten bij sabotage! Deze stelling zal ook naar de werknemers die betrokken zijn, worden gecommuniceerd.

- Voor PA6: versleten container voor PBM’s dient te worden vervangen wegens slechte staat waarin deze zich bevindt.

- Asbest beheersplan: loopt nog. Gegevens van Anon zijn binnengekomen. Wordt verder opgevolgd.

- Geurhinder Biologie Kallo. Nog geen resultaten binnengekomen van RUC. Bezorgdheid blijft voor de werknemers ter plaatse.

- Wisselen wachtdiensten CP en CC is lopende.

- Labo zuid: 

 • Voor late shift Capro is optimalisatie van de stalen mogelijk.
 • PIH profiel is in orde. Verduidelijking dat alleen de producten waar mee wordt gewerkt, zijn opgenomen in dat profiel.
 • Tafelhoogte is bij leverancier een standaard. Werknemers merken op dat de betrokkenheid van een ergonoom een meerwaarde had kunnen betekenen bij de opbouw van het nieuwe labo. Zij betreuren dat niet is gebeurd.

Maandverslagen IDPB en EDPB van november 2014

- Bespreking i.v.m. ervaringen & vooruitzichten CVO Lanxess nv. Bij de gelopen stilstand zuid was er een groot aanbod van contractors. Om de wachttijden te verkorten, werd gekeken hoe er daar een verbetering kan worden gerealiseerd.

- Delta V incident op AZ: de betrokken firma heeft onderzocht hoe dit is gelopen. Naar de toekomst toe moet dit in orde zijn, ook naar de werking van de nieuwe Energie ketels toe.

Bespreking arbeidsongevallen november 2014

- Er waren geen ongevallen.

Incidenten

- 12/11/2014: AZ Anoltanks Tijdens terugstuuractie van Anol is er via flexibel van de doorblaasactie met stikstof, Anol in de afvalwaterput gekomen. Het product werd gerecupereerd en her verwerkt in Anon.

Actiepunten:

 • Communicatie verbeteren
 • Werknemers vragen naar sensor voor afvalwaterput

- 17/11/2014: Zwavelbrand bij RUC

Na aanzetten begeleidingsverwarming is zwavel in de seal put spontaan beginnen ontbranden. Noodkaart brand werd getrokken = alarmfase rood. Poederblussers werden gebruikt. Actiepunten: Vaste gruis afvoeren. Technische oplossing open liggende seal put.

Feedback stilstand 2014 CPL

- Geen ongevallen.

- Technische werken groot succes.

- 16 EHBO registraties, waarvan slechts één met aangepast werk.

- Inzetten op één gemeenschappelijk stilstand onderricht met op het einde een aantal specifieke richtlijnen.

- Aanwezigheidsregistratie: nog niet 100% sluitend.

- Contractor badges: zorgen voor uniformiteit. -

Verkeersplan: ok. -

- Werfinrichting: vaste contractors betreurden dat er geen catering mogelijkheden werden voorzien.

- Werknemers merken op: 

 • Wildgroei protocollen, voor contractors niet altijd duidelijk.
 • Aandacht voor mekaniekers die contractors aansturen. Opleiding voorzien.

Opdrachtgever bij lekdichtingen

- Verschoven naar CPBW januari 2015.

Voorstelling verkeersplan Lillo ( L. Van Royen )

- Korte toelichting met stand van zaken. Een aantal borden dient nog te worden geplaatst en communicatie dient ook nog te gebeuren.

Herwerking VIA’s

- Wegens vervallen geplande bespreking, geen finaal resultaat.

Interventiedienst 2015

- Vanaf 01/04/2015 wil de werkgever naar 8 medewerkers interventiedienst aangevuld met 40 IP’ers uit GF en 10 werknemers van MT in de steunploeg. Volgende hervorming binnen de ID zal resulteren in de afbouw van een aantal medewerkers:

* automatisatie adembescherming: – 2 medewerkers.( deze zijn al afgebouwd)

Implementeren wasstraat voor ademluchtmaskers.

* opleiding steunploeg en RUC bedrijfsopleidingen: - 1 medewerker.( deze medewerker gaat in mij 2015 in pensioen)

* opleiding – training door externe op site. - Werknemers uiten hun bezorgdheid dat de ondersteuning er niet op achteruit mag gaan. Zij geven ook aan dat er op die manier bespaard wordt op veiligheid! Dit is onaanvaardbaar.

Werkgroep kledij

- er zal antistatische – vlamvertragende kledij worden voorzien

- basis is onze huidige kledij maar met andere stof en kleine aanpassingen. - test zal lopen.

- groene schort PA6 zal ook worden gebruikt voor spuitkot GF.

- Koelvest GF voor persoonlijk gebruik.

- Regenbroek - oranje kleur – zal worden voorzien.

- Labo CPL: hitte bestendige handschoenen: Pre.Ox.

EP formulier nr1:

- Er zal specifiek voor dit formulier worden gewerkt met stempels.

Geaard door......... Aarding weg door .........
Op datum .......... Op datum ..........

De stempels worden in elk HS station voorzien. Het voorschrift zal in die mate worden aangepast.

Mededelingen

- Milieucoördinator in het CPBW. Er zal 4 keer per jaar in het CPBW met name, januari – april – augustus en oktober, worden overlegd mbt volgende zaken:

 • thema’s toelichten
 • input mbt incidenten
 • adviezen toelichten
 • feedback mbt inspecties en audits
 • vragen door werknemers

Allerlei

- Naar aanleiding asbestbrand Roermond vragen werknemers of er een plan van aanpak is indien er op ons bedrijf iets gelijkaardigs gebeurt. Wordt onderzocht.

- Alarmzone zuid: er is nood aan een herziening. Werkgever zal in januari hier op terugkomen.

- Met de verschuivingen binnen HPM de vraag of er binnen alle bedrijven voldoende bezetting is voor het CPBW.

Werkgever zal ook hier in januari op terugkomen.

Opvolgingsblad

- Overlopen en op actuele stand gebracht.

 

Volgend CPBW donderdag 29 januari 2015 om 10.00u.


Print   Email