CPBW2015

Kort Verslag CPBW van 26 november

Bespreking ontwerpverslag nr. 15/10 van de vergadering van 22 oktober 2015.

- Een studie loopt voor de opslag in bulk van Primene.

- Er zal een test lopen met een luchtdouchekabine op AS. ( opvolglijst ) Nadien test lopen op andere bedrijven.

- Er zal een gesprek volgen met de preventieadviseurs van onze contractors mbt tot meest veilige werkmateriaal. Dit nav een ongeval met slijpschijf.

- De toolboxmetings op AXX zullen alleen met juiste info worden gegeven.

- De waterdispensers op GF zullen in een aparte nis worden geplaatst.

- Rijvaardigheidstest IP leden: niet iedereen is geslaagd. Er zijn echter voldoende IP’ers per ploeg die wel met de UBI wagen mogen rijden. Zij die niet geslaagd zijn, moeten niet met deze wagen rijden.

Maandverslag IDPB en EDPB van oktober 2015

- Op HTP Lillo is er een legionella probleem bij nooddouche pompengroeve. Een structurele oplossing is hier noodzakelijk. - Mensura wil uitnodigingen voor jaarlijks medisch onderzoek digitaal versturen.

Bespreking arbeidsongevallen oktober 2015

Met werkverlet:

GF:

- SLO met hand gegrepen door applicator rol.

 • Ander type bouten besteld – kleinere kop.
 • Procedure in toolbox herhalen.

PA6:

- SLO valt in afvoerbak met hete smelt ± 220°C.

Dit ongeval werd in de commissie ernstige ongevallen besproken.

 •  Voorstel om op gelijkvloers smelt op te vangen in grote bakken. Verplaatsen met vorklift.

AXX:

SLO kreeg spoelwater met Aniline in aangezicht.

 • Onvoldoende op de hoogte van voorschrift.
 • Slang hangt los in afvalwaterput.
 • Arbeidstoelating vrijgegeven, situatie ter plaatse was niet veilig!
 • Er zal een toolbox worden gehouden met een aangepast werkvoorschrift.
 • Na dit eerste ongeval deed er zich nog een tweede ongeval voor.
 • Onderzoek is niet af, wordt vervolgd!.

Zonder werkverlet:

PA6

- SLO kreeg hete spatten smelt op zijn hand.

 • Afscherming van opvangbak naar bedieningspaneel voorzien.
 • Concept met nieuwe of dubbele handschoenen opstellen.

Arbeidsongevallen met contractoren ( CPBW 10/2015):

- Werkzaamheden in Oleumtoren tijdens stilstand. De preventieadviseur verduidelijkt de feiten. Tijdens deze werken is er een scheurtje in buitenhandschoen gekomen. Zo werd ook de handschoen van het chemiegaspak beschadigd. Daardoor chemische verbranding. Werknemers vragen naar duidelijke info mbt de blootstellingsduur van de gaspakken. Ook is het nodig dat er mbt tot zulke werken een veilige procedure wordt opgesteld.

Incidenten

- Geen meldingen.

Toelichting Anon procedure ‘ gebruik stutzenboor ‘

- Er werd een toelichting gegeven door bedrijfsoverste van Anon mbt deze procedure.

Stilstand evaluatie ( AZ en AXX )

- Dit punt zal worden toegelicht tijdens het CPBW van december.

Goedkeuring algemene actiepunten JAP 2016

- De vooropgestelde actiepunten werden aanvaard.

Informatie Sociale Verkiezingen mei 2016 ( HR )

- Op 9 en 10 mei 2016 zullen de sociale verkiezingen plaatsvinden.

Aanpassing V.AP10.12 ‘ Interne nummerplaat ‘

- Dit punt zal worden toegelicht tijdens het CPBW van december.

Herwerking VIA’s ( goedkeuring )

- Volgende VIA’s werden na wijziging goedgekeurd:

 • VIA 04 Werken onder adembescherming
 • VIA 07 Laden en lossen van tank- en silowagens
 • VIA 08 Centraal veiligheidsonderricht en aanwezigheidsregistraties
 • VIA 13 Elektrische apparaten in geleidende afgesloten ruimten

Mededelingen

- Asbestwerken.

- Werken met carcinogene producten op Capro.

- Hervergunning site Lillo volledig verklaard.

- Brief FOD WASO nav ernstig arbeidsongeval op PA6.

Allerlei

- Ter hoogte van parking zuid is er aan het fietspad veel zwaar verkeer door werken. Platen op fietspad worden hierdoor weggereden. Aandachtspunt!

- Bij Capro op de afzakking is er aan een machine vonkenvorming. Over een nieuwe installatie kregen de medewerkers een opleiding door een Italiaan in het Engels. Er zal een tekst in het Nederlands worden opgesteld.

- Werknemers merken op dat er in Ten-Force een melding staat die niet gepast is. Deze omschrijving van incident zal dan ook worden aangepast.

- Werknemers vragen om de afstelling van de verkeerslichten op de Scheldelaan aan te kaarten bij de overheid. Momenteel zijn er héél wat lichten die slecht zijn afgeregeld. Dit is een groot gevaar voor fietsers, auto- en vrachtwagenbestuurders.

Opvolgblad

- Werd deze keer niet overlopen.

 

Volgend CPBW donderdag 17 december 2015 om 10.00u.


Print   Email