Kort verslag cpbw van 22 juni

Bespreking ontwerpverslag nr.17/05 van de vergadering van 23 mei 2017.

• Bij lichtmetingen in controlekamers benadrukken we nogmaals het belang van daglicht. We vragen de resultaten van lichtmetingen en snelle aanpassingen van gebreken.

• We merken op dat protocollen voor werken in een ex-omgeving nog steeds niet correct worden opgevolgd op AXX.

• We vragen om CO2 metingen op verschillende werkplekken uit te voeren en niet enkel in vergaderlokalen.

• De medische dienst op RO wordt in augustus aangepast om huidige verzuchtingen weg te werken. Zolang de werken duren kunnen hier geen onderzoeken plaatsvinden.

• Over VIA 18, Werken aan asbesthoudende producten, hebben de werknemersafvaardiging en de werkgever nog geen gezamenlijke visie. We hameren op het belang van een asbestinventaris die voor iedereen toegankelijk is. De interventiedienst meldt dat er gewerkt wordt aan een inventaris in Xforce.

• De nieuwe elektrische bromfietsen zullen, zoals gevraagd, begrensd worden op 30 km/u i.p.v. 25 km/u.

• In alle bedrijven zullen nieuwe badgehouders voorzien worden van een makkelijk systeem om je badge uit te nemen. Op deze manier moeten bevuilde badgehouders niet mee in het bedrijfsrestaurant genomen worden.

• We merken op dat het huidige systeem om fotobadges voor contractoren te maken erg traag is. We vragen toch om contractoren zo veel mogelijk te voorzien van een fotobadge ook tijdens een stilstand.

• Op AXX zullen waar nodig extra zwaailichten geplaatst worden zoals eerder gevraagd.

• We merken op dat uit de competentietabel de info over burgerlijke aansprakelijkheid voor vrijgaveverantwoordelijken verdwenen is. Dit zal terug opgenomen worden.

• We vragen om sticker voor een hinderlijke stelling in alle bedrijven correct op te volgen. Op deze manier is het voor alle gebruikers duidelijk dat deze stelling zo snel mogelijk zal verwijderd worden.

• Trunking radio’s zullen bij de brandweer van Lanxess voorzien worden van een handleiding die bijgevoegd wordt in de koffer voor 1ste lijn interventie. We vragen of de brandweer van Covestro dit ook kan voorzien.

• Reinigingswerken straat 3 Kallo : De werkgever merkt op dat het reinigen van de verbindingspijp niet door eigen personeel maar door de firma Peeters werd uitgevoerd. Enkel betredingen worden door eigen personeel uitgevoerd.

• Bij de stilstand op AXX werden nog steeds colsonbandjes i.p.v. sloten gebruikt bij sperringen. Er is ook weet van duplicaten van sleutels van deze sloten. We vragen een strenge opvolging.

• MIFI op glasvezelbedrijf : De werkgever meldt dat er onderzoek gebeurt naar mogelijke aanpassingen voor het reinigen van de opvoerworm.

Maandverslag mei 2017

• Het maandverslag werd na enkele verduidelijkingen goedgekeurd.

Arbeidsongevallen mei 2017

• AXX : Bij het uitbouwen van een apparaat heeft het slachtoffer met een hamer op de linkerhand geslagen. Hij werd verzorgd en kon het werk nadien hervatten. De documentatie en constructie van dit werk zal aangepast worden.

• AXX : Een medewerker van Samoco heeft irritatie aan de knie na werken aan een natronloogpomp. Hij droeg een zuurpak maar door het op de knieën zitten werd deze beschadigd. De pomp bleek gespoeld maar het product zat in de voegen van de verouderde zuurbouw. De zuurbouw zal aangepast worden en het gebruik van kniekussens wordt aangemoedigd.

Incidenten mei 2017

• Glasvezelbedrijf : Zoals gevraagd werd het incident van de gekantelde verrijker besproken. Er werden verschillende oorzaken gevonden.

 • Een verzakking in het asfalt. Deze werd reeds hersteld
 • De arm van de verrijker kan tijdens het rijden uitgeschoven worden.
 • Op de verrijker staat een beveiliging, maar deze is tijden het rijden niet actief.

• PA6 : Bij werken aan de installatie is er een diphyllek geweest. Dit incident werd door de werkgever toegelicht. Er zullen aanpassingen gebeuren om dit in de toekomst te voorkomen. We merken op dat er geen alarmkaarten werden getrokken en dat het bedrijf niet werd ontruimd.

Werkgroep kledij

Volgende resultaten werden goedgekeurd.

 • Nieuw type badslipper
 • Nieuwe lederen broeksriem
 • Insteek zuurhandschoen (van een nieuwe leverancier)
 • Snijbestendige werkhandschoenen (PA6 bedrijf)
 • De winter- en regenjas zijn in bestelling Volgende onderwerpen worden getest of onderzocht.
 • Vest en broek
 • Veiligheidshelm met korte klep en draaisluiting
 • Aluminium schort en overall
 • Kwaliteit van witte T-shirt
 • Warme inlegzolen
 • Softshell warmtebroek
 • Scherm zonder helm
 • Veiligheidsbril met blue light filter

Toelichting stilstand HPM Lillo

• De parking aan de goedereningang zal gebruikt kunnen worden door contractoren.

• In de stilstandszone zal een snelheidsbeperking van 15 km/u heersen.

• We vragen naar handleidingen van gehuurd materiaal.

Toelichting stressbevraging caprobedrijf door PAPSY

De preventieadviseur psychosociale aspecten licht een algemeen positief resultaat toe met volgende aandachtspunten :

 • De complexiteit van het werk
 • Er heerst een belastende verantwoordelijkheid
 • Moeilijke combinatie van Capro en PA6 Er volgt een terugkoppeling via de opleidingsdag

Werking en organisatie steunploeg Kallo

We vragen naar info en opvolging van gemaakte afspraken.

Afschermen van open mangaten

Tijdens de stilstand op AXX werd dit niet altijd correct opgevolgd. We vragen naar een algemeen gebruik van netten en kruisen om deze gaten af te sperren.

Allerlei

• AXX : We merken op dat er nog geen aanpassingen gebeurden aan de ophaalbrug van MOA.

• De vraag naar ademluchtflessen in het wachtlokaal van de AS-hal werd negatief beantwoord. In een alarmsituatie moeten aanwezigen onmiddellijk naar de veilige vluchtplaats.

• We vragen om de resultaten van de lichtmetingen in te kijken.

• Stellingbouwers mogen na de middag geen drankpauze nemen van hun werkgever. Dit vinden wij onverantwoord.

• We vragen om de procedure om 24u. stoelen te herstellen, voor iedereen duidelijk te maken.

• We vragen om de correcte werking van clima’s in controlekamers na te kijken. We merken op dat de brandweer niet over een clima beschikt in hun slaapvertrekken.

• We vragen om extra aandacht te hebben voor de verkeerssituatie deze zomer door werken tussen Tijsmanstunnel en Liefkenshoektunnel. De I-bus zal standaard volgens het noodplan rijden. (zolang nodig blijkt)

• Er wordt onderzocht om noodbaden zo veel mogelijk te vervangen door nooddouches.

• We vragen opleiding rond het thema : wanneer ontruimen, wanneer verzamelen in alarmsituaties.

• We vragen duidelijkheid rond het gsm-gebruik op de site.

• Er worden nog steeds problemen gemeld bij het betreden van de veilige vluchtplaats aan de kade van RO.

• Er werden veel onduidelijkheden opgemerkt bij een alarmoefening op AXX tijdens de shiftwissel.

• Werknemers vragen een opvolging van openstaande punten van het cpbw van vorig jaar.

• De werkgever meldt dat op AZ de staalname van extractie-AS werd afgeschaft.

• De werkgever meldt dat toetsenborden 1X per jaar worden gereinigd. Er wordt gevraagd om overal reinigingsdoekjes te voorzien. Mensura zal het gebruik hiervan onderzoeken.

• De wegbeheerder meldt dat zij niets zullen ondernemen aan de oversteekplaats van de Scheldelaan. We vragen de werkgever om naar een oplossing te zoeken.

 

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 24 augustus om 10h. In juli zal er geen cpbw plaatsvinden.


Print   Email