Kort verslag cpbw van 23 mei

Bespreking ontwerpverslag nr.17/04 van de vergadering van 27 april 2017.

 • We vragen om in de toekomst meer tijd te voorzien om het jaarlijks milieurapport toe te lichten. De werkgever gaat hiermee akkoord.
 • De protocollen voor werken met een ex-meter op AXX blijken nog steeds onduidelijk. De interventiedienst meldt dat in de toekomst mogelijks een nieuw type veiligheidswacht wordt voorzien bij EP werken. Er wordt ook opgemerkt dat er gebruik kan gemaakt worden van stickers “geen accuboormachine gebruiken”.
 • We benadrukken nogmaals het belang van daglicht in controlekamers.
 • In navolging van de CO2 metingen op vorig cpbw vragen we om op meerdere werkplekken metingen uit te voeren.
 • Voor de problemen rond de ongemakkelijke locatie van de medische dienst in Lillo vragen werknemers een structurele oplossing.
 • Het gebruik van voertuigen met een verbrandingsmotor in gesloten ruimtes moet beschreven worden in de arbeidstoelating.
 • We vragen om te verduidelijken welke handgereedschappen mogen gebruikt worden in ex-zones. Niet alle ex-zones behoren tot dezelfde klasse waardoor verschil in gebruik ontstaat.
 • Leden van de werkgroep kledij vragen om zeker alle goed te keuren onderwerpen op het cpbw te brengen.
 • Alle straatriolering blijkt zoals gevraagd opgenomen te zijn in de alarmzone. Hier kan namelijk ook een explosieve omgeving ontstaan.
 • Op AZ (zwavelzuur 3) zullen tijdens de stilstand geen betredingen met gaspak toegestaan worden.

Maandverslag

 • Met de komst van Kebony op Lanxess terrein Kallo werd besproken welke veiligheidssystemen gebruikt worden zodat hier bij de bouw rekening mee kan gehouden worden. Kebony zal ook gebruik maken van de interventiedienst van Lanxess.
 • De configuratie van de badgelezers en XcesWeb werd aangepast wegens het nieuwe aanmeldsysteem in sociaal gebouw zuid.
 • De poort van de nieuwe veilige vluchtplaats in Lillo aan de kade blijkt regelmatig op slot te zijn. We vragen een makkelijke manier om de evacuatiemelder te bereiken.

Arbeidsongevallen

 • AXX : Bij werken in het labo heeft een werknemer product over de benen gekregen. De werkplaats werd opgeruimd en er gebeurde een aanpassing aan pH sonde.
 •  AZ : Bij het vrijmaken van de klompenbreker op AS heeft een werknemer zijn hand gekneld tussen pensbaar en profiel met als gevolg een open wonde. De werknemer droeg de juiste PBM’s. Er wordt bekeken of er een andere klompenbreker nodig is. We vragen om de procedure van deze job te evalueren.

Incidenten

We vragen om het incident met de gekantelde verrijker op Glasvezel op het cpbw van juni te bespreken.

Opvolgblad

 • Voor het reinigen van koolstofrollen op het glasvezelbedrijf werden 2 nieuwe machines aangekocht.
 • Voor de zeefwissel op AZ zullen ergonomische aanpassingen gebeuren na aanbevelingen van Mensura.
 • Op Anon zal er nog een alarmkaart gemaakt worden voor handelingen bij het uitvallen van de spreekinstallatie op het alarmpaneel.

VIA’s

 • VIA 01 : Aanpassingen over fietsen op het terrein moeten nog wachten tot er beslist is wat er met de fietsverlichting gaat gebeuren.
 • VIA 05 : Mondelinge arbeidstoelating werd goedgekeurd.
 • VIA 18 Asbest / VAP 09.20 Asbest / VIA 47 LMRA / VIA 48 LOTOTO : We vragen om deze aanpassingen te bespreken in de werkgroep VIA’s.
 • VAP 10.09 Bedrijfsbezoeken / VAP 18.02 (opleiding zuurkledij) : Deze werden goedgekeurd.

Afzekeren maximumdruk buizenbrugleidingen

We kregen een toelichting over hoe de maximumdruk van 4 bar in het afvalwaternet op RO bewaakt wordt. Pompen zullen worden begrensd in druk, bij maximumdruk zullen automatisch afschakelingen gebeuren.

Bromfietsen en bromfietshelmen

Op Utility Service RO heerst een uitdoofbeleid van de huidige brommers. Deze zullen vervangen worden door elektrische brommers vervaardigd met onder andere PA6, achteraan voorzien van een kunststoffen koffer. De brommers kunnen 25km/h, hebben een actieradius van 80km en kunnen opgeladen worden via het 220 volt net. Elke bestuurder krijgt een persoonlijke helm met scherm.

Reorganisatie HSEQ (health safety enviroment quality)

 • Eddy De Bleecker gaat als health & safety manager met pensioen. Na goedkeuring van het cpbw van juni wordt hij vervangen door Koen Verlackt.
 • Hugo Plompen gaat als ScCIP manager met pensioen. Hij wordt op het cpbw vervangen door Kurt Meert. Deze moet dan weer een nieuwe plaatsvervanger krijgen.

Test passieve staalname bij WPA(werkplaatsatmosfeer) monitoring

Detectieapparaten met pompjes zijn soms onhandig om te dragen. Ze zullen na een testfase waar mogelijk vervangen worden door detectieplaatjes met absorptiemiddel.

Allerlei

 • We vragen of het hygiënisch is om de badge die je altijd draagt ook te gebruiken in het bedrijfsrestaurant.
 • We merken op dat de contractorbadges meestal blanco zijn.
 • We vragen erop toe te zien dat reinigingsfirma’s bij het lossen van hun zuigwagens correcte PBM’s dragen.
 • We merken op dat er geen duidelijkheid is over de opleiding “burgerlijke aansprakelijkheid” voor vrijgaveverantwoordelijken.
 • We vragen extra aandacht voor hinderstellingen zodat er bijvoorbeeld geen stelling meer boven een noodbad wordt geplaatst zoals op Anon.
 • Werknemers merken op dat het telefoonverwittigingssysteem onverstaanbaar is.
 • Werknemers vragen om bij het uitlenen van een trunking radio bij de brandweer een handleiding van deze radio te voorzien.
 • We stellen schade bij een wagen vast na herstellingswerken op parking LO.
 • Na ongevallen bij Evonik en Lanxess Geleen vragen we om waar nodig een risicoanalyse uit te voeren.
 • We merken op dat werken die door de firma Peeters moeten uitgevoerd worden, door Lanxess personeel wordt gedaan. (AXX : reinigingswerken verbindingsstraat)
 • Bij de stilstand op AXX merken we het gebruik van ep-bandjes in plaats van spersloten op.
 • Werknemers vragen naar ergonomisch onderzoek bij werken met vaten op AXX.
 • Is MBT carcinogeen? We vragen naar eerder onderzoek en resultaten. Zijn de PIH profielen aangepast? (provinciaal instituut voor hygiëne)
 • Er wordt nogmaals opgemerkt dat bij werken aan de MIFI (glasvezel) je met de hand in een opvoerworm moet?
 • We vragen naar een oplossing voor de hygiëne van pc’s. (toetsenborden en muizen)

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 22 juni om 10h.


Print   Email