Kort verslag cpbw van 23 november

Bespreking ontwerpverslag nr.17/10 van de vergadering van 26 oktober 2017.

 • Het gebruik van protocollen op AXX werd verduidelijkt. We vragen om hierover een toolbox te maken. Mondelinge arbeidstoelatingen zijn NIET toegelaten in een ex-zone.
 • Hoe we in de toekomst moeten omgaan met asbest is nog niet volledig uitgewerkt door de werkgever. Tot dan moeten we ons houden aan de oude voorschriften.
 • In begin 2018 zal bij de stellingbouwers verduidelijkt worden wat voor LANXESS nv de verwachtingen zijn omtrent hinderstellingen en stootgevaar bij stellingen.
 • Op PA6 wordt rond het onderwerp “Hoe te handelen bij een diphyllek?” iets uitgewerkt in het JAP 2018. In de toekomst zal het mogelijk worden om enkel het PA6 gebouw te sperren bij een lek.
 • Als het nodig blijkt personen van RO op te roepen voor de steunploeg brandweer LO zal het de cc (crisis commandant) zijn die beslist wie opgeroepen wordt. We merken ook nog enkele problemen op zoals organisatie van opleidingen en het voorzien van tunnelkaarten.
 • Voor het afsperren van mangaten zijn verschillende netten in testfase. We merken op dat in het verleden op het Anon bedrijf handige exemplaren werden gebruikt.
 • We merken op dat de controle en herstellingen van 24 uur stoelen niet correct verloopt. In de toekomst zullen er reserve stoelen voorzien worden in het magazijn.
 • De werking van klima’s zal opgevolgd worden door 1 persoon op LO en 1 persoon op RO zodat het overzicht kan bewaard worden.
 • Anon & AZ zullen gaan samenwerken om systematisch de noodbaden te vervangen door douches. We vragen of andere bedrijven hierbij kunnen aansluiten.
 • Over het gebruik van GSM’s op LANXESS nv vragen we een werkbare oplossing. We vinden het gebruik van GSM’s in de controlekamer niet veiligheidsrelevant.
 • We merken op dat voor het gebruik/concept van de wit/zwart kasten in het sociaal gebouw zuid nog steeds geen communicatie gelopen is.
 • Op parking zuid werden verkeersborden geplaatst. Vanaf nu geldt hier een snelheidsbeperking van 15km/h.
 • We vragen om de werkgroep “Vuil Werk” te laten samenkomen.
 • De fietsparking aan de werkplaats op LO is ook te gebruiken voor Lanxess personeel. We vragen om oude en niet gebruikte fietsen uit de stallingen te verwijderen.
 • Er zijn erg veel klachten over het comfort op de kleine shiftbussen.
 • Na een ongeval met een bedrijfsfiets merken we de slechte kwaliteit van de fietsen en het onderhoud op.
 • We vragen om de oproep voor biomonitoring ook in het sociaal gebouw zichtbaar te maken.
 • Covestro meldt dat de situatie van de vele werkdagen voor de fabrieksbeveiliging uitzonderlijk en vrijwillig was.

Maandverslag oktober

 • Het verkeersplan op de site in Kallo zal worden herbekeken. Men wil voetgangers scheiden van het andere verkeer, waar nodig de rijrichting aanpassen, verkeer voor Kebony de kortste weg laten gebruiken,…
 • Na nog enkele verduidelijkingen werd het maandverslag goedgekeurd.

Arbeidsongevallen oktober

GLASVEZEL :

 • Chauffeur valt van vrachtwagen. Het valt op dat de chauffeur handelde zonder toezicht en dat hij geen gepast schoeisel droeg. We vragen om waar mogelijk een valbeveiliging te voorzien.
 • Persoon krijgt een pijnscheut in de hals bij het verplaatsen van bindmiddelvat. Er werd een vatenlift voorzien en er wordt onderzocht of de dosering van bindmiddel kan geautomatiseerd worden.

AXX (vulkaciten) :

 • Brandwonde aan hand ten gevolge van een lek aan de koppeling van een stoomslang. Er werden zwarte handschoenen voorzien die beter isoleren tegen warmte. We vragen om zo veel mogelijk beroep te doen op de ziekenwagen en niet zelf naar de brandweer te rijden.
 • Persoon krijgt amine in het aangezicht door een losse flensverbinding aan een panplaats. De pan zal in de toekomst op een beter bereikbare plaats gestoken worden. We vragen om panplaatsen zo veel mogelijk af te zepen om deze situaties te voorkomen.

AXX (labo) :

 • Persoon krijgt een mengsel over het bovenbeen. We merken op dat de jobstudent geen opleiding had gekregen voor de handeling die werd uitgevoerd. We vragen om hier in de toekomst aandachtig voor te zijn.

AZ (ammoniumsulfaat) :

 • Persoon heeft schouder ontwricht bij een handeling met schudgoten. Het slachtoffer moest geëvacueerd worden door de brandweer van Antwerpen en werd verzorgd door de MUG-arts. Achteraf werd nog een breuk vastgesteld. De opening in de vloer waar persoon door viel werd toegemaakt. De werkprocedure wordt herzien.

AZ (zwavelzuur) :

 • Personen van Samoco & stellingbouw krijgen zuurspatten op zich. Zij werden verzorgd op Covestro en nadien in het ziekenhuis. Zij werkten in een zone waar ook zuurwerkzaamheden bezig waren. In de toekomst zullen deze werken beter gecoördineerd en afgebakend worden.

AZ (hoofdtankpark) :

 • Bij schilderwerken onderaan de ammoniakleiding verfspatten in aangezicht gekregen. Een evaluatie met BASF volgt nog.

ScCIP (brandweer) :

 • Persoon heeft rugklachten na bed uit de muur te laten zakken. Het veersysteem van de bedden wordt aangepast.

 CAPRO :

 • Persoon krijgt een spat tolueen in het oog door een slecht aangetrokken flensverbinding. Ook hier merken we op dat de flensverbinding niet op dichtheid werd gecontroleerd.

US (stoomproductie) :

 • Persoon bezeert z’n rug bij het verwijderen van een rooster en een handeling met een schop.

Anon (buizenbrug) :

 • Werknemer van Samoco krijgt een plaat op zijn voet en is de dag nadien voor onderzoek naar de dokter gegaan wegens pijn. Persoon kon nadien het werk hervatten.

JaarActiePlan 2018

Voorgestelde onderwerpen :

 • Wat is het verschil tussen een verzamel- en ontruimingsalarm ?
 • Kennis rond explosieveiligheid.
 •  Implementatie van LOTOTO
 • Implementatie van nieuwe standaard “Openen van installaties”
 • Functies met verhoogde waakzaamheid en slaapproblemen.
 • VIA van de maand.

Milieuthema’s

Dit thema werd toegelicht door R.Keymeulen. Er is een nieuwe VLAREM van toepassing met volgende gevolgen :

 • Er wordt minder slib toegelaten in het afvalwater.
 • Er zijn strengere normen voor het lozen van boor & fluoride.
 • Op AZ wordt een nieuwe RTO gebouwd. (Regeneratieve Thermische Oxidatie) Voor het verbranden van lachgas.

Kledij

 • Er werd een aluminium schort en pak goedgekeurd voor werken op PA6.
 • Er werd een voorstel voor nieuwe arbeidskledij getoond met overwegend grijze kleuren.

Allerlei

 • We merken op dat het aan Kallo zijde niet geweten is dat er ook vrouwenwerkschoenen kunnen besteld worden •
 • We vragen een evaluatie van de stilstand op RO met extra aandacht voor de betreding op AZ met gaspak. •
 • Mensura meldt dat zij in het verleden iedereen hebben gevraagd of zij bij LANXESS nv. in contact zijn gekomen met asbest. Wij raden aan om het aan de arbeidsgeneesheer te melden als je in contact met asbest bent geweest.
 • We vragen om de procedure voor het spoelen van de residuleiding op AS te herbekijken. Nu wordt de residu naar de grond gespoeld.
 • De nieuwe regen- winterjassen worden geleverd op 28/11/2017.
 • We vragen extra aandacht voor de bevestiging van straatafsperlinten. De vlaggetjes komen makkelijk los waardoor de kabel niet meer zichtbaar is.
 • We vragen opvolging van de 5 jaarlijkse EHBO opleiding.
 • We vragen om werk te maken van het technisch voorschrift over kleine hoogteverschillen.
 • Tussen 1 en 3 december zullen de liften op AXX en sociaal gebouw zuid gedurende 3 dagen niet over een keuring beschikken en zullen deze dus ook niet gebruikt mogen worden.
 • We vragen om het operationeel parkeren aan te moedigen. (achteruit parkeren, met de neus naar de straatkant) •
 • We vragen extra aandacht voor ergonomie bij het ontwerpen van gebouwen en installaties.
 • We vragen onderzoek naar het gebruik van kleurcodes op aanrijroutes voor vrachtwagens.

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 21 december om 10h.


Print   Email