Kort verslag cpbw van 27 april

Bespreking ontwerpverslag nr.17/03 van de vergadering van 23 maart 2017.

• We vragen naar inzage van de draftversie voor het onthaal van interims. We merken op dat er nood is aan registratie van interims die hun onthaal hebben gekregen.

• Over de keuring van stikstofslangen heeft de werkgever nog geen visie. We vragen om toch een keuring te voorzien. Dit onderwerp wordt op de opvolglijst geplaatst.

• We merken op dat de ombouw van de kleedruimte in sociaal gebouw zuid nog steeds niet klaar is. Het einde van de werken wordt snel verwacht.

• Er wordt een visie ontwikkeld over welke opleiding EP-personeel moet krijgen voor het gebruik van Ex-meters of voor het uitvoeren van een veiligheidswachtfunctie. We vragen nogmaals om te verduidelijken wat wel en niet mag na de opleiding Ex-meters.

• Mensura geeft de aanbeveling voor het gebruik van verlichting in controlekamers waarbij de intensiteit en de lichtkleur aanpasbaar is afhankelijk van het moment van de dag. We merken op dat er veel interesse is van de aanwezige bedrijfsleiders.

• De visie rond fietsverlichting van Covestro werd nogmaals toegelicht. (niet ex-verlichting op Covestro fietsen) De visie van Lanxess hieromtrent wordt nog verder uitgewerkt. (op Lanxess wordt standaard geen verlichting voorzien)

• Tijdens het cpbw werd in de vergaderruimte een CO2 meting uitgevoerd. Deze steeg snel boven de maximumwaarde. We verwachten dat hier gevolgen aan gegeven worden en dat er meerdere metingen op verschillende plaatsen uitgevoerd worden.

• We merken nogmaals de onhandige locatie van de medische dienst RO op. We vragen om niet verder te investeren in de huidige locatie, maar om uit te kijken naar een betere locatie.

• Voor het gebruik van gereedschap in Ex-zones vragen we naar duidelijkheid. Op Anon mag enkel bronzen handgereedschap gebruikt worden, op AXX stalen handgereedschap ?

• Voor het betreden van een gebouw met een voertuig met een verbrandingsmotor moet er in de voorschriften opgenomen worden, dat er voldoende verluchting is. • De refter van AS zal in 2018 vernieuwd worden.

Maandverslag

• Er waren besprekingen over hoe om te gaan met bescherming voor de combinatie van mechanische werken met gebruik van een gaspak. Dit zal in de toekomst niet meer toegelaten worden. Dit kan gevolgen hebben voor de duur van de stilstand. Deze besprekingen zijn een gevolg van het arbeidsongeval in de oleumtoren op AZ.

Arbeidsongevallen

• Op het glasvezelbedrijf heeft slachtoffer zijn vinger gebroken na knelling tussen deur en deurstop. - Schuifdeur is vervangen door flappen - Andere deuren worden indien nodig ook aangepast - Op de dienst 100 duurt het 10 seconden voor de telefoon opgenomen wordt. (de boodschap is : niet inleggen maar de wachtleider even tijd geven op tot bij de telefoon te komen)

Schierincident

• Er wordt extra aandacht gevraagd voor het afsperren van vloeropeningen na een schierincident op het capro-bedrijf.

VIA’s

• VIA 05 Arbeidstoelatingen werd aangepast. - Vermelding van vrijgaveverantwoordelijke - Mondelinge arbeidstoelatingen zijn niet meer toegestaan in Ex-zones

• VIA 01 Algemene Voorschriften werd aangepast. - Privé fietsen met verlichting zijn niet toegelaten in EX-zones • VIA 47 LMRA (last minute risico analyse) ligt klaar ter inzage voor volgend cpbw.

• VIA 48 LOTOTO ligt klaar ter inzage voor volgend cpbw.

• VIA 18 Asbest ligt klaar ter inzage voor volgend cpbw.

VAP’s (veiligheid algemene procedure)

• VAP 10.01 Vermelding van bedrijfsbezoeken en rondgangen met gebruik van thematische kaarten.

• VAP 18.02 Vermelding 5 jaarlijkse herhaling van de opleiding zuurkledij.

Stress bevraging Capro

• Er volgt een presentatie met de resultaten op het cpbw van juni.

Werkgroep Kledij

• De combinatie regenjas met softshell binnenjas wordt zo snel mogelijk besteld.

• Vanaf 2018 zal de bodywarmer uit een andere stof vervaardigd worden volgens nieuwe voorschriften. Huidige bodywarmers mag men blijven gebruiken.

• Nieuwe werkkledij wordt momenteel door verschillende personen getest.

Mededelingen

• Op RO komen er 2 nieuwe vluchtplaatsen.

  • - In sociaal gebouw zuid (geb.2352) in de hal naar de keuken. Hier komt een evacuatiemelder en een telefoon met nr.7015. Deze komt in de plaats van de veilige vluchtplaats aan de portiersloge zuid.
  • - In gebouw 2001 loskade AS. Ook voorzien van evacuatiemelder en telefoon met nr.5228.

• Op RO in sociaal gebouw zuid zal ook een aan- en afmeldsysteem komen voor het betreden van het bedrijfsrestaurant, voor het betreden van de traphal en voor het betreden van de vergaderruimtes aan de westkant.

Milieu thema’s

• Het milieu rapport van 2016 werd toegelicht door Regine Keymeulen. Er werden vooral afvalstromen en afvalproducten besproken. Er werd opgemerkt dat verschillende ammoniakverliezen van AZ niet vermeld worden. We vragen onderzoek hiernaar. We vragen ook naar het energiebeleid. De werkgever zal dit op een volgend cpbw toelichten.

Allerlei

• Punten allerlei worden verplaatst naar volgende maand wegens de reeds lange vergadering.


Print   Email