Kort verslag cpbw van 31 augustus

Bespreking ontwerpverslag nr.17/06 van de vergadering van 22 juni 2017.

 • We vragen een snelle opvolging voor aanbevelingen van verlichting in de controlekamers MT & Vulkaciten.
 • Het correct toepassen van protocollen voor brandgevaarlijke werken zal op de agenda komen van de Xact vergadering op AXX.
 • We vragen om een CO2 meting uit te voeren in de burelen van sociaal gebouw zuid op de 3de verdieping.
 • Er is nog onduidelijkheid rond dat thema dat Lanxess medewerkers nog handelingen uitvoeren met asbest. Er zal een permanentiedienst komen van gespecialiseerde contractoren. We vragen hoe te handelen tot deze dienst actief is?
 • De werkgever zal nieuwe badgehouders voorzien.
 • We merken op dat stellingbouwers de voorgeschreven beschermkappen niet gebruiken.
 • We merken op dat de laatste meldingen via het telefoonverwittigingssysteem erg duidelijk waren.
 • De werkgever meldt dat enkele betredingen per jaar van “verbindingspijp straat 3” noodzakelijk zijn. We vragen om het gebruik van camera’s te onderzoeken.
 • Naar aanleiding van het ongeval met een verreiker op Glasvezel vragen wij om de opleiding jaarlijks te herhalen. We vragen ook een oplijsting van de personen die deze opleiding volgen.
 • Naar aanleiding van de diphyllek op PA6 bedrijf merken we op dat het nog steeds niet duidelijk is wanneer het bedrijf gesperd moet worden. Een toestel om diphyl te detecteren werd nog niet aangekocht.
 • We vragen om de organisatorische werking van steunploegen op LO & RO te verduidelijken.
 • Voor het afsperren van open mangaten werden testnetten besteld. Deze moeten vergrendeld kunnen worden.
 • “Wegen & Verkeer” meldt dat 2X één rijstrook aan de oversteekplaats op de Scheldelaan een optie is die onderzocht wordt.
 • Covestro zal een verkeersluwe week organiseren. We vragen om hierbij aan te sluiten.
 • We vragen onderhoud en herstellingen van alle 24 uur stoelen.
 • We vragen verder onderzoek van correcte werking van clima’s in gebouwen.
 • Noodbaden zullen via een uitdoofsysteem vervangen worden door douches.
 • We vragen naar een duidelijk GSM beleid.

Maandverslag juni & juli 2017

 • Het gebruik van elektronische arbeidstoelatingen wordt verder onderzocht.
 • We merken op dat steeds dezelfde douches in overschrijding komen bij salmonellametingen. Het gaat om douche 37 in sociaal gebouw west bij de dames en om de douche in de pompengroeve gebouw 3129. We vragen naar een structurele oplossing.

Arbeidsongevallen juni& juli 2017

Glasvezel : Slachtoffer kreeg een glassplinter in de hand bij het reinigen van een bindmiddelbakje. Procedure en PBM’s werden correct toegepast. Onderzoek naar verbetering van bindmiddel loopt.

Incidenten juni & juli 2017

AXX : Op het MT bedrijf werd fase rood uitgeroepen na een H2S lek. Er werd een foutief ventiel geopend en er ontbrak een blindflens. We vragen om procedures zo veel mogelijk te verduidelijken zodat deze fouten niet meer voorvallen.

CAPRO : Slachtoffer stapt door opening in roostervloer maar kon zich nog net redden. Het blijkt onduidelijk wie de vloer heeft open gelegd. Een aanpassing en duidelijkheid in VIA 01 blijken noodzakelijk. Er wordt voorgesteld om steeds een vaste afsperring te voorzien of een veiligheidswacht voor een kortstondige opening.

Glasvezel : Vorklift kantelt met last omhoog. Deze last raakte bij achteruit rijden metalen balk. We vragen een definitieve opstelling om de last te lossen. We vragen naar een beveiliging van vorkliften en verrijkers.

Evaluatie stilstand AXX

Deze werd toegelicht door de bedrijfsleiding.

Werkgroep kledij

 • Er zal een gelaatsscherm voorzien worden om te dragen zonder helm. Deze is te gebruiken door labo personeel.
 • Er worden nieuwe veiligheidsharnassen aangekocht. Deze zijn makkelijker aan te doen.

Allerlei

 • We vragen om aan alle betrokkenen te verduidelijken welke aanpassingen er gebeuren in sociaal gebouw zuid.
 • We vragen om op te volgen of contractoren correct handelen als ze werken met carcinogene stoffen.
 • Er is vraag naar een 24 uur bewaking van de site op LO. Ook vragen we om de bewaking van de site op RO te evalueren.
 • We vragen voldoende accommodatie voor het ontvangen van de vele vrachtwagens aan de wareningang aan de Scheldelaan.
 • We vragen een beter opvolging van normen die aan contractoren worden opgelegd.
 • We vragen een verkeersbord met snelheidsbeperking bij het oprijden van de parking.
 • We merken op dat niet alle bedrijven reeds een opleiding rond asbest en rond een gezonde nachtrust organiseerden. Deze zijn voorzien volgen het JAP 2017.
 • We merken op dat er isolatiewerken worden uitgevoerd aan apparaten van 260oC op het PA6 bedrijf.
 • Er blijkt te weinig plaats voor fietsen te zijn aan sociaal gebouw west.
 • Er zijn nieuwe voorschriften voor het werken met silicaanstof. We vragen Mensura naar onderzoek.
 • We vragen gebreken in de keuken op RO snel te verhelpen.
 • We vragen duidelijkheid rond de invoering van LMRA (Last Minute Risico Analyse) en LOTOTO (Lock Out, Tag Out, Try Out).

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 28 september om 10h.


Print   Email