info

Syndicaal bureel Lillo  tel: 03 / 212.76.52     Syndicaal bureel Kallo  tel: 03 / 212.70.19

CPBW2018

Kobe Nys / 22 december 2019

Bespreking ontwerpverslag nr.18/11 van de vergadering van 22 november 2018.

 • De liften op AXX zullen in maart 2019 gerenoveerd worden.
 • Om de verkeerssituatie aan de goedereningang in Lillo veilig te houden vragen we om een verkeerswachter te voorzien tijdens de spitsuren. Deze kan het verkeer in goede banen leiden tot er structurele oplossingen komen.
 • De Gore-Tex veiligheidsschoenen werden goedgekeurd voor de spinners op GF. Deze zijn beter bestand tegen water.
 • De manier waarop de interfonie wordt getest op Anon zal op de andere bedrijven ook worden toegepast. Dit zijn periodieke testen van alle luidsprekers en spreektoestellen opgelijst volgens locatie.
 • Op GF zullen er waar nodig luidsprekers bijgeplaatst worden.
 • In de spinnerij op GF werden extra schrapers voorzien. Ze worden niet vast gemonteerd vanwege technische omstandigheden.
 • De nieuwe sproeiers voor GF werden geleverd en zullen getest worden. We hopen dat deze voor minder waterhinder zullen zorgen.
 • De slaapvertrekken van de brandweer in Kallo zullen voorzien worden van een airco.
 • De fence-line metingen in Lillo die de atmosfeer op het terrein monitoren zullen zichtbaar gemaakt worden in PI. Zo kunnen ze overal op de Lanxess-site geraadpleegd worden. Op deze manier zijn we beter geïnformeerd bij productuitbraken vanop ons terrein of van buitenaf.
 • We merken verbeteringen op bij de situatie van Cleaning Masters in het sociaal gebouw in Lillo. We vragen of deze personen om 7h. i.p.v. 8h. mogen starten? Op die manier storen de gebruikers en de poetsers elkaar minder.
 • De aanpak van de problematiek rond alcohol & drugs moet worden geactualiseerd. De werkgever wil een herhalingsopleiding organiseren voor de 1stelijn hulp. We vragen ook een algemene campagne.
 • Voor het correct aanbrengen van aardingen wordt een éénduidig systeem uitgewerkt. Op verladingsplaatsen voor vrachtwagens zullen controlesystemen voorzien worden. Deze geven aan of een vrachtwagen correct geaard is.
 • Naar aanleiding van een arbeidsongeval wordt nogmaals opgeroepen om zich niet zelf naar de medische dienst te begeven, maar de hulpdiensten te verwittigen.
 • Na de aanpassing van de V.AP.04.08 over GSM gebruik vragen we duidelijker te maken welke EX-GSM’s zijn toegestaan.
 • Het onthaal van leveranciers in Lillo zal worden verbeterd. Leveranciers kunnen dan niet meer zonder opleiding en zonder de weg te kennen, ronddolen op het terrein.
 • Er wordt onderzocht welke de meest belastende opdrachten zijn bij werken met een gaspak. Er bestaan al enkele geschiktheidscriteria die getest worden met een fietsproef. We merken op dat deze proef enkel wordt georganiseerd voor brandweerlieden en niet voor andere gebruikers.
 • We vragen om voor het thema verkeersveiligheid van het JAP 2019 niet enkel aandacht te hebben voor bromfietsers en fietsers, maar ook voor automobilisten.

Maandverslag van november

Na enkele verduidelijkingen over besprekingen zoals bijvoorbeeld digitalisering, opleidingen zoals training m.b.t. schokervaringen, werd het maandverslag van de interne preventiedienst en van Mensura goedgekeurd.

Arbeidsongevallen van  november

GF : Een medewerker heeft zich aan de hand gesneden bij het stoten tegen een loopwieltje in de spinnerij. De scherpe randen van deze loopwieltjes worden afgerond.

Incident bij gelijktijdige werken aan een kabel op AXX

Bij het sperren & afklemmen van een vacuümpomp voor werken werd gelijktijdig gevraagd om de schakelaar van deze pomp aan te passen. Om een draairichtingscontrole te doen werd gevraagd om de pomp weer stroom te geven. Gelukkig merkte iemand op dat er nog gewerkt werd aan de schakelaar. Deze persoon liep het risico op elektrocutie. Procedures en arbeidstoelatingen zullen worden aangepast om deze situaties te voorkomen.

Veiligheid en omgang met anderstalige vrachtwagenchauffeurs – resultaten gesprekken

 • Techniek : De toegestane hoogte van een vrachtwagen en andere technische richtlijnen worden aan transportfirma’s doorgegeven. Wie niet voldoet zal worden teruggestuurd.
 • Anderstaligheid : Er word een CVO (centraal veiligheids onderricht) georganiseerd voor vrachtwagenchauffeurs met een certificaat in 14 talen. Voor bepaalde werken worden bundels in verschillende talen opgesteld.

Update bloedanalyses

De arbeidsgeneesheer heeft toegelicht welke analyses er gebeuren bij een bloedstaalname.

Hij meldt dat enkele analyses overbodig zijn en dat het interessant kan zijn om andere analyses toe te voegen. Zoals bv. testen i.v.m. de schildklier, ijzer, alcohol,…

Bij vragen over je bloedanalyse kan je afspreken met de arbeidsgeneesheer.

Milieuthema’s

 • Op AXX komen er aanpassingen van werkprocedures voor de verlaadplaats. Dit vanwege mogelijke chemische reacties tussen verschillende producten.
 • De biologie in Kallo blijkt te klein. In 2019 komen er uitbreidingen en er volgen aanpassingen om te voldoen aan de VLAREM 3 eisen.
 • Op de biologie in Lillo zullen testen worden uitgevoerd met zandfilters. Dit om zwevende stoffen tegen te gaan.
 • Zowel in Kallo als in Lillo zullen in het eerste kwartaal van 2019 milieu-inspecties plaatsvinden.

Allerlei

 • We vragen om de keuringen van hijswerktuigen die door externe firma’s gebeuren, op een zichtbare en bereikbare plaats te hangen. Zo kan iedereen de datum hierop kan aflezen.
 • We vragen om in de brandweerkazerne in Kallo een nooddeur te voorzien die steeds van binnenuit te openen is. Nu doet de site-security deze deur op slot bij hun rondgang ’s nachts. Daardoor zijn de aanwezige brandweerlieden opgesloten.
 • De betonblokken die op LO naast het fietspad werden geplaatst, staan gevaarlijk dicht tegen de voorbijrijdende fietsers. Het fietspad zal worden verbreed waar nodig.
 • We merken nog steeds incidenten op met onduidelijkheid over gatpannen. Een pan met een gat in de steel is een gatpan! Er mogen in de steel geen gaten worden geboord om deze op te hangen.
 • Als gevolg van een arbeidsongeval in de technische werkplaats van GF gebeurde er een audit. We vragen om in het cpbw te bespreken welke technische aanpassingen er moesten gebeuren.
 • We vragen een opvolging in het cpbw van de re-integratie van langdurig zieken.
 • We vragen nogmaals aanpassingen van de parkeerstrook van bussen op de Scheldelaan. Deze bevinden zich gevaarlijk dicht tegen de rijbaan.
 • We vragen nogmaals om op LO de haaientanden te herschilderen bij het buitenrijden van de site. Daar waar de vrachtwagens van de naastliggende firma buiten rijden.
 • We merken op dat het nog niet mogelijk is gehoorbescherming om te slapen te laten maken. Dit werd afgesproken in de CAO van het demografiefonds.

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 24 januari 2019 om 10u.   

Kort verslag cpbw van 20 december 2018

Kobe Nys / 22 december 2019

Bespreking ontwerpverslag nr.18/11 van de vergadering van 22 november 2018.

 • De liften op AXX zullen in maart 2019 gerenoveerd worden.
 • Om de verkeerssituatie aan de goedereningang in Lillo veilig te houden vragen we om een verkeerswachter te voorzien tijdens de spitsuren. Deze kan het verkeer in goede banen leiden tot er structurele oplossingen komen.
 • De Gore-Tex veiligheidsschoenen werden goedgekeurd voor de spinners op GF. Deze zijn beter bestand tegen water.
 • De manier waarop de interfonie wordt getest op Anon zal op de andere bedrijven ook worden toegepast. Dit zijn periodieke testen van alle luidsprekers en spreektoestellen opgelijst volgens locatie.
 • Op GF zullen er waar nodig luidsprekers bijgeplaatst worden.
 • In de spinnerij op GF werden extra schrapers voorzien. Ze worden niet vast gemonteerd vanwege technische omstandigheden.
 • De nieuwe sproeiers voor GF werden geleverd en zullen getest worden. We hopen dat deze voor minder waterhinder zullen zorgen.
 • De slaapvertrekken van de brandweer in Kallo zullen voorzien worden van een airco.
 • De fence-line metingen in Lillo die de atmosfeer op het terrein monitoren zullen zichtbaar gemaakt worden in PI. Zo kunnen ze overal op de Lanxess-site geraadpleegd worden. Op deze manier zijn we beter geïnformeerd bij productuitbraken vanop ons terrein of van buitenaf.
 • We merken verbeteringen op bij de situatie van Cleaning Masters in het sociaal gebouw in Lillo. We vragen of deze personen om 7h. i.p.v. 8h. mogen starten? Op die manier storen de gebruikers en de poetsers elkaar minder.
 • De aanpak van de problematiek rond alcohol & drugs moet worden geactualiseerd. De werkgever wil een herhalingsopleiding organiseren voor de 1stelijn hulp. We vragen ook een algemene campagne.
 • Voor het correct aanbrengen van aardingen wordt een éénduidig systeem uitgewerkt. Op verladingsplaatsen voor vrachtwagens zullen controlesystemen voorzien worden. Deze geven aan of een vrachtwagen correct geaard is.
 • Naar aanleiding van een arbeidsongeval wordt nogmaals opgeroepen om zich niet zelf naar de medische dienst te begeven, maar de hulpdiensten te verwittigen.
 • Na de aanpassing van de V.AP.04.08 over GSM gebruik vragen we duidelijker te maken welke EX-GSM’s zijn toegestaan.
 • Het onthaal van leveranciers in Lillo zal worden verbeterd. Leveranciers kunnen dan niet meer zonder opleiding en zonder de weg te kennen, ronddolen op het terrein.
 • Er wordt onderzocht welke de meest belastende opdrachten zijn bij werken met een gaspak. Er bestaan al enkele geschiktheidscriteria die getest worden met een fietsproef. We merken op dat deze proef enkel wordt georganiseerd voor brandweerlieden en niet voor andere gebruikers.
 • We vragen om voor het thema verkeersveiligheid van het JAP 2019 niet enkel aandacht te hebben voor bromfietsers en fietsers, maar ook voor automobilisten.

Maandverslag van november

Na enkele verduidelijkingen over besprekingen zoals bijvoorbeeld digitalisering, opleidingen zoals training m.b.t. schokervaringen, werd het maandverslag van de interne preventiedienst en van Mensura goedgekeurd.

Arbeidsongevallen van  november

GF : Een medewerker heeft zich aan de hand gesneden bij het stoten tegen een loopwieltje in de spinnerij. De scherpe randen van deze loopwieltjes worden afgerond.

Incident bij gelijktijdige werken aan een kabel op AXX

Bij het sperren & afklemmen van een vacuümpomp voor werken werd gelijktijdig gevraagd om de schakelaar van deze pomp aan te passen. Om een draairichtingscontrole te doen werd gevraagd om de pomp weer stroom te geven. Gelukkig merkte iemand op dat er nog gewerkt werd aan de schakelaar. Deze persoon liep het risico op elektrocutie. Procedures en arbeidstoelatingen zullen worden aangepast om deze situaties te voorkomen.

Veiligheid en omgang met anderstalige vrachtwagenchauffeurs – resultaten gesprekken

 • Techniek : De toegestane hoogte van een vrachtwagen en andere technische richtlijnen worden aan transportfirma’s doorgegeven. Wie niet voldoet zal worden teruggestuurd.
 • Anderstaligheid : Er word een CVO (centraal veiligheids onderricht) georganiseerd voor vrachtwagenchauffeurs met een certificaat in 14 talen. Voor bepaalde werken worden bundels in verschillende talen opgesteld.

Update bloedanalyses

De arbeidsgeneesheer heeft toegelicht welke analyses er gebeuren bij een bloedstaalname.

Hij meldt dat enkele analyses overbodig zijn en dat het interessant kan zijn om andere analyses toe te voegen. Zoals bv. testen i.v.m. de schildklier, ijzer, alcohol,…

Bij vragen over je bloedanalyse kan je afspreken met de arbeidsgeneesheer.

Milieuthema’s

 • Op AXX komen er aanpassingen van werkprocedures voor de verlaadplaats. Dit vanwege mogelijke chemische reacties tussen verschillende producten.
 • De biologie in Kallo blijkt te klein. In 2019 komen er uitbreidingen en er volgen aanpassingen om te voldoen aan de VLAREM 3 eisen.
 • Op de biologie in Lillo zullen testen worden uitgevoerd met zandfilters. Dit om zwevende stoffen tegen te gaan.
 • Zowel in Kallo als in Lillo zullen in het eerste kwartaal van 2019 milieu-inspecties plaatsvinden.

Allerlei

 • We vragen om de keuringen van hijswerktuigen die door externe firma’s gebeuren, op een zichtbare en bereikbare plaats te hangen. Zo kan iedereen de datum hierop kan aflezen.
 • We vragen om in de brandweerkazerne in Kallo een nooddeur te voorzien die steeds van binnenuit te openen is. Nu doet de site-security deze deur op slot bij hun rondgang ’s nachts. Daardoor zijn de aanwezige brandweerlieden opgesloten.
 • De betonblokken die op LO naast het fietspad werden geplaatst, staan gevaarlijk dicht tegen de voorbijrijdende fietsers. Het fietspad zal worden verbreed waar nodig.
 • We merken nog steeds incidenten op met onduidelijkheid over gatpannen. Een pan met een gat in de steel is een gatpan! Er mogen in de steel geen gaten worden geboord om deze op te hangen.
 • Als gevolg van een arbeidsongeval in de technische werkplaats van GF gebeurde er een audit. We vragen om in het cpbw te bespreken welke technische aanpassingen er moesten gebeuren.
 • We vragen een opvolging in het cpbw van de re-integratie van langdurig zieken.
 • We vragen nogmaals aanpassingen van de parkeerstrook van bussen op de Scheldelaan. Deze bevinden zich gevaarlijk dicht tegen de rijbaan.
 • We vragen nogmaals om op LO de haaientanden te herschilderen bij het buitenrijden van de site. Daar waar de vrachtwagens van de naastliggende firma buiten rijden.
 • We merken op dat het nog niet mogelijk is gehoorbescherming om te slapen te laten maken. Dit werd afgesproken in de CAO van het demografiefonds.

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 24 januari 2019 om 10u.   

Kort verslag cpbw van 28 november 2018.

Kobe Nys / 29 oktober 2018

Bespreking ontwerpverslag nr.18/10 van de vergadering van 25 oktober 2018.

 • Liften AXX : De offerte voor lift in gebouw 7631 werd goedgekeurd. Alles behalve de vaste structuur wordt vervangen. Voor de lift in gebouw 7633 loopt nog een studie of deze in een ex-zone staat. Nadien zullen ook hier offertes aangevraagd worden.
 • We merken op dat tijdens de personeelsmeeting CO2 metingen werden uitgevoerd maar deze duidde 0 ppm aan. Is deze meting wel correct ?
 • Voor Cleaning Masters werd per gebouw een takenpakket en een verantwoordelijke aangesteld. Op RO krijgen deze personen te weinig tijd om hun takenpakket volledig uit te voeren.
 • Op de verlading van Capro gebeurden enkele aanpassingen voor het manipuleren van flexibels. Het onderhoud hiervan zal couranter plaatsvinden.
 • Voor het maandelijks testen van de interfonie op GF stellen we nogmaals voor om het systeem van Anon over te nemen.
 • Er werd een firma aangesteld om alle airco systemen op Lanxess te controleren op hun effectiviteit. Hierna kunnen systemen aangepast worden zodat problemen van werken in een te hoge omgevingstemperatuur opgelost worden.
 • Op LO werden nieuwe wegmarkeringen aangebracht als gevolg van het nieuwe verkeersplan. Deze werd met een verfrolletje aangebracht. We vragen een meer kwalitatieve en duurzame wegmarkering.
 • Om splinters te voorkomen bij werken in de spinnerij op GF vragen we om aan elke bushing een schraper te voorzien. Dit om te voorkomen dat medewerkers hun hand gebruiken om de bindmiddelbakjes te reinigen.
 • In spinnerij 1 op GF zorgen de sproeiers nog steeds voor veel overlast waardoor medewerkers hun veiligheidsbril moeten afzetten. Luchtstromen zullen worden aangepast en nieuwe sproeiers worden getest.
 • De aanpassingen aan de oversteekplaats zuid op de Scheldelaan zijn gepland voor begin 2019.
 • Na het arbeidsongeval met de ontluchting van een stoomstation op Anon vragen we te onderzoeken of er overal automatische ontluchtingen kunnen voorzien worden.
 • Er loopt een studie naar de mogelijkheid om laadpalen te plaatsen voor elektrische wagens.
 • Het kenmerk hinderstellingen wordt niet op alle bedrijven gebruikt. We vragen om het algemeen toe te passen of het gebruik hiervan te stoppen.
 • We vragen een éénduidige methodiek voor het controleren van aardingen. (bv. met een controlelampje)
 • Als gevolg van lawaaihinder aan de damp-bijpassen op AS zullen er aanpassingen gebeuren.

Maandverslag van oktober

 • We vragen om het JAP (jaar actie plan) zichtbaar te maken op het intranet.
 • Als gevolg van een ongeval met verbranding vragen we de werkgever een oproep te doen om niet zelf naar de hulpdiensten te gaan voor verzorging. Als de hulpdiensten verwittigd worden komen zij je ophalen.

Na nog enkele verduidelijkingen werd het maandverslag goedgekeurd.

Arbeidsongevallen van oktober

GF : Medewerker verbrandt zich aan de borstkas. Bij het manipuleren van een koelvin in de spinnerij komt een koppeling van een verstropte koeldarm los. Door deze verstropping ontstond hierdoor stoom.

Incidenten van oktober 

Labo AXX : Na werken aan de afzuiging van een trekkast werd deze niet terug in dienst genomen. Bij gebruik van deze kast de volgende dag werden personen onwel. Dit omdat dampen niet afgezogen werden. Er zal een meer duidelijke lamp en een akoestisch signaal voorzien worden om medewerkers in deze situaties te alarmeren.

Status Xact

We vragen om de resultaten van de coördinatorendag op 4 december op het volgend cpbw te bespreken.

LOTOTO procedure

Er werden nog enkele opmerkingen gemaakt over deze nieuwe procedure.

We merken dat voor alle stappen in deze procedure het vier-ogenprincipe wordt toegepast behalve voor de eerste stap. Dit is het opstellen van de procedure. 

V.AP.04.08 – GSM gebruik

De werkgever stelde een nieuwe V.AP op met volgende gevolgen voor het GSM-gebruik.

  EX-Zones 24V en Proces-computer lokalen

Productie-eenheden

Bedrijfsstraten

Buizenbruggen

Mech. Werkplaatsen

Laboratoria

Adm. Gebouwen

Adm. Ruimten

Soc. Ruimten

Niet- bedrijfsstraten

Controle-kamer
GSM NEEN NEEN** NEEN JA* NEEN
EX-GSM JA JA JA JA NEEN***

 

*Voor zover deze locaties bereikbaar zijn zonder betreden van een Ex-zone

**Vrijgave gebruik van GSM door EP-ingenieur of zijn vervanger

***GSM enkel toegestaan in kader van werkgerelateerde noodzaak (bijvoorbeeld een bedrijfsstoring of een alarmsituatie) en na toestemming van de bedrijfsleiding (= ploegleider of zijn vervanger, overste of bedrijfsleider)

JAP 2019

 • Verdraagzaamheid & Racisme
 • Verkeersveiligheid (op en buiten de site)
 • Werken aan draaiende delen
 • Taakrisico-analyse

Allerlei

 • We vragen een onthaal te voorzien voor leveranciers op RO. Nu worden deze mensen op de site toegestaan zonder enige toelichting of afspraken.
 • We merken op dat Wegen & Verkeer da afgesproken starttijd van wegwerkzaamheden niet respecteerd. (Tijsmanstunnel sluiten om 21h i.p.v. 23h) We vragen de werkgever om aan Wegen & Verkeer onze bezorgdheden mee te delen.
 • Sinds enige tijd vaart de Waterbus naar Kallo-sluis. Om naar deze aanlegsteiger te fietsen moet de Ketenislaan in een bocht en zonder signalisatie overgestoken worden. We vragen de werkgever om ook hier de overheid over in te lichten.
 • We vragen om een conditietest te organiseren voor medewerkers die werken uitvoeren in een gaspak. Deze werken vragen een grote inspanningen en kunnen daardoor de veiligheid in gedrang brengen. (ISEC raadt het gebruik van gaspakken af voor personen boven de 50 jaar)

 

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 20 december 2018 om 10u.  

 

 

Kort verslag Cpbw van 25 oktober 2018

Kobe Nys / 29 oktober 2018

Bespreking ontwerpverslag nr.18/10 van de vergadering van 27 september 2018

 

 • Bepaalde gevaarlijke werksituaties dienen met 2 personen te worden uitgevoerd. Om deze situaties te bepalen liepen er gesprekken met VIBNA (Vereniging Industriële Bedrijven Noord). De uitkomst van deze gesprekken dienen nog vertaald te worden naar
  LANXESS nv normen en zullen in 2019 toegepast worden.
 • Na een schrijven van LANXESS nv heeft Covestro de bezorgdheden over de verkeerssituatie rond de goedereningang begrepen.
 • Na vele vragen over de werksituaties bij Cleaning Masters werden er op verschillende locaties lijsten uitgehangen. Deze dienen bij elke poetsbeurt ondertekend te worden.
 • Nu de werken van de onthaalruimte op AS in hun eindfase zijn, vragen we naar een streefdatum voor de renovatie van de refter op AZ.
 • Uniformiteit rond veiligheidsgesprekken zullen stap voor stap uitgewerkt worden aan de hand van concrete voorbeelden.
 • Na een oproep van het cpbw werden aan Lillo- en Kallo zijde PMD vuilbakken op de parkings voorzien.
 • Om de goede werking te controleren van de interfonie op GF wordt er voorgesteld om de methode van Anon over te nemen. Hier wordt elke maand een bandje afgespeeld tot elke luidspreker en elk spreektoestel getest is.
 • We melden aan de hand van voorbeelden nogmaals de hoge nood voor CVO (Centraal Veiligheids Onderricht) m.b.t. vrachtwagenchauffeurs en leveranciers.
 • Op het cpbw werden de oorzaken van glassplinters op GF besproken. We merken op dat er blijkbaar niet steeds voldoende schrapers (soort van plamuurmes) voorzien zijn, waardoor medewerkers onterecht de hand gebruiken om het bindmiddelbakje uit te kuisen. 
 • Er lopen momenteel testen met nieuwe sproeiers en luchtstromen werden aangepast om de werksituatie in de spinnerij te verbeteren. 

Maandverslag van september

Het maandverslag werd goedgekeurd na enkele verduidelijkingen zoals :

De noodplannen op AXX werden geëvalueerd omdat er in de toekomst vanuit één controlekamer wordt gewerkt. Men bekijkt of het nog nodig is om 2 x 5 alarmkaarten te voorzien, of zijn er combinaties mogelijk?

Arbeidsongevallen van september

GF: Bij het gaten boren met een kolomboor in metaal heeft een medewerker een braam door zijn handschoen gekregen. Na externe verzorging kon deze persoon het werk hervatten.

Anon: Medewerker kreeg stoom tegen het onderbeen bij het ontluchten van een darm aan een bedrijfsmiddelenstation. Deze persoon kreeg nadien tijdelijk aangepast werk.

Force (contractor op Anon): Nadat het lossen van moeren met een luchthamer onvoldoende bleek werden er slagsleutels gebruikt. Na slechte communicatie sloeg persoon op de hand van zijn collega. Deze werd afgevoerd voor externe verzorging.

Peeters (contractor): Persoon knelt de hand tussen plooitrapje. Nadien werden de plaatsen om plooitrapjes te hanteren gemarkeerd.

GF (MIFI): Dit betreft nog een ongeval van de maand juli.

Bij het afdalen van een trap zakt een medewerker door de knie. Enkele weken later ondergaat deze persoon een operatie als gevolg hiervan. 

Incidenten van september

AZ: Een graafmachine trok 2 kabels stuk. (6kV) Er was een slechte communicatie rond het grondplan waardoor een plan van Google Maps werd gebruikt. Er werd opgemerkt dat LANXESS nv geen graafvergunning voorziet. Een graafvergunningsprocedure zal worden opgesteld binnen LANXESS nv.

AZ: Als gevolg van het doorknippen van bovenstaande kabels was er ammoniakuitstoot die gemeld werd aan de overheid. Als gevolg worden regelingen en procedures aangepast. Schakelingen worden gewijzigd. Dit alles om zulke uitstoot in de toekomst te voorkomen. 

Status Xact

Voorbije initiatieven werden overlopen.

 • Bij elkaar op bezoek gaan, blijkt moeilijk.
 • Coördinatoren kunnen bij een “Safetymoment” ook ambassadeurs betrekken.

Voor nieuwe ambassadeurs worden opleidingen voorzien en voor alle ambassadeurs worden
e-learnings voorzien.

Toelichting jaarverslag psychosociaal (door Bart Vriesacker van Mensura)

De papsy (preventie adviseur psychosociaal) meldt dat er vorig jaar 5 dossiers bij hun behandeld werden. Bij de vertrouwenspersonen op LANXESS nv werden er 6 dossiers behandeld.

De aandacht vanuit LANXESS nv voor de papsy stijgt ten goede. Dit zou een laagdrempelige manier kunnen zijn om een psycholoog te raadplegen en zo het toch nog bestaande taboe hierrond te doorbreken. 

Wijziging milieucoördinator LANXESS nv.

De huidige milieucoördinatrice Regine Keymeulen zal wegens reorganisatie tewerk gesteld worden bij Aramco. Patrick Missian wordt de nieuwe milieucoördinator en voor zijn huidige functie wordt een vacature uitgeschreven. 

Werkgroep kledij

De huidige leverancier van ottoplastieken stopt zijn activiteiten. Er wordt gezocht naar een nieuwe leverancier.

JAP 2019

Volgende voorstellen werden gedaan voor het jaaractieplan van 2019:

 • Verkeersveiligheid zowel binnen als buiten de site
 • Werken aan warme onderdelen
 • Werken aan draaiende delen
 • Racisme
 • Veiligheidsanalyse
 • Bedrijfsmiddelenstations

 Allerlei

 • We vragen of LANXESS nv eisen stelt voor de harnassen bij contractoren. Momenteel wordt een valbeveiliging soms foutief aangebracht omdat contractoren niet altijd dezelfde beugels aan hun harnas hebben als LANXESS nv personeel.
 • Er zijn werken gepland aan de Royersluis. We vragen te onderzoeken of dit gevolg zal hebben voor het woon- werkverkeer.
 • Ex-metingen bij betredingen gebeuren op Covestro anders dan bij LANXESS nv. We vragen te onderzoeken wat de beste methode is.
 • Op sommige afdelingen werd de jaarlijkse bedeling van arbeidskledij nog steeds niet afgerond. We vragen dit snel recht te zetten.
 • Op MT (AXX) blijkt dat er werken werden uitgevoerd waarbij personen 2 uur lang ademluchtflessen moesten dragen. Dit is langer dan toegelaten, we vragen dit te onderzoeken.
 • Het radioverkeer van de brandweer blijkt soms onmogelijk. Er gebeurde reeds enkele aanpassingen, maar we vragen toch om de problemen volledig weg te werken.
 • Voor de zeefinstallatie op AS is een hefinstallatie voorzien. Deze moet aangepast worden om ze te kunnen gebruiken. Medewerkers dragen nu alles via de trap.
 • Als leveranciers voor LANXESS nv ontvangen worden door Covestro krijgen ze een plattegrond van Covestro mee. We vragen om een plattegrond van LANXESS nv te voorzien.
 • Op AZ verscheen een oplaadpaal. Deze blijkt voor de nieuwe elektrische wagen van de steunploeg te zijn.
 • We vragen nogmaals om er op toe te zien dat brandgevaarlijke werken in de ex-zone van AXX met de correcte veiligheidsvoorzieningen gebeuren.
 • We merken dat op sommige bedrijven het plaatsen van stellingen nog steeds gebeurt zonder de betrokkenheid van de productie. We vragen dit opnieuw op te nemen als thema binnen de bedrijven.
 • We vragen om aardingen overal op de site op dezelfde manier te voorzien en deze op de juiste manier te controleren. (elektrisch controlemechanisme)
 • Medewerkers merken veel lawaai op bij de dampbijpassing op AS. We vragen om hier geluidsmetingen uit te voeren.
 • We vragen Mensura om volgend cpbw toe te lichten wat er gecontroleerd wordt in het bloed na afname. Zijn bijkomende bloedbepalingen aangewezen?
 • We vragen naar opleiding takelen voor medewerkers MT.

 Volgend cpbw vindt plaats op woensdag 27 november 2018 om 10u.  

Kort verslag cpbw van 27 september 2018.

Kobe Nys / 4 oktober 2018

Bespreking ontwerpverslag nr.18/06 van de vergadering van 27 juni 2018

 

 • De interventiedienst bestudeert de best mogelijke oplossing voor het afsperren van open mangaten. Verschillende modellen werden op anon getest.
 • Liften AXX : De tijdelijke lift is in dienst als personenlift. De oude lift wordt gereviseerd en is tijdelijk enkel voor goederen.
 • Om de kwaliteit van het geleverde werk van Cleaning Masters op RO te garanderen wordt er per gebouw een verantwoordelijke aangeduid.
 • Het capro-bedrijf zal fungeren als testbedrijf voor de nieuwe arbeidskledij en niet het anon-bedrijf zoals eerst aangekondigd. Dit omdat op capro voldoende plaats is om de logistiek met persoonlijke lockers voor propere was te testen.
 • De onthaalruimte op AS wordt dit jaar nog ingericht.
 • De nodige renovatie van de keuken op AZ wordt onderzocht.
 • De organisatie van de fietsbus werd door Lanxess aangesproken over het rijgedrag van sommige chauffeurs.
 • Op de parking van LO & RO zullen PMD-vuilbakken worden voorzien.
 • Voor vrachtwagenchauffeurs zal een specifiek CVO worden ontwikkeld. (centraal veiligheidsonderricht)
 • Op glasvezel loopt een test met nieuwe Gore-Tex veiligheidsschoenen.
 • Voor de verlading op capro werden ergonomische aanpassingen gedaan. Het onderhoud van de verladingsarmen zal frequenter verlopen.
 • Rond het onderwerp fietsveiligheid werd in de laatste Xact-nieuwsbrief aandacht geschonken aan nieuwe verkeersregels voor speed-pedelecs. De interventiedienst onderzoekt een mogelijke opleiding in samenwerking met VSV. (Vlaamse stichting verkeerskunde)

Arbeidsongevallen van augustus

 

 • GF: Bij reinigingswerken aan vloeropening in de spinnerij kreeg een medewerker een glassplinter in de hand. De persoon gebruikte hierbij de hand i.p.v. gereedschap.
 • GF: Vuil afkomstig van koelvin achter veiligheidsbril in het oog gekregen. Er loopt een onderzoek naar betere veiligheidsbrillen. We merken op dat er ook structurele aanpassingen moeten gebeuren. Op sommige plaatsen in de spinnerij is het bijna onmogelijk om nog iets te zien door de bril vanwege de felle waternevel.
 • AXX: Medewerker ademt product in na H2S-uitstoot op het MT-bedrijf. De procedure werd onder de aandacht gebracht om deze uitstoot in de toekomst te voorkomen.

 

Incidenten van augustus

 

 • AXX: Solventuitbraak in afgas. Er volgen structurele aanpassingen zodat dit in de toekomst niet meer kan voorvallen.
 • PA6: Op de verlading (Katoennatie) was een brandstoftank van een vrachtwagen lek geslagen. Door het vullen van de vrachtwagen zakte deze en duwde een wielkeg de brandstoftank stuk.

 

Milieuthema’s

 • De biologie op LO kan verbeterd worden door de opgedane expertise op RO.
 • Op AZ was er een verhoogde ammoniakuitstoot. Structurele aanpassingen zullen dit in de toekomst moeten verminderen.
 • Op LO werden de vergunningen voor een anilinetank en een bleekloogwatertank goedgekeurd.
 • Op RO werd de vergunning voor het sneller lossen van cyclohexaanschepen goedgekeurd.

 

Allerlei

 

 • We merken op dat nieuwe medewerkers op MT niet snel de opleiding gasmaskerdracht krijgen. Deze personen mogen tijdelijk dan geen taken uitvoeren waarbij gasmaskerdracht verplicht is.
 • Na het dodelijk ongeval op Indaver vragen we te onderzoeken of de situatie zich op Lanxess ook kan voordoen.
 • We vragen om alle plaatsen waar bureauwerk is, indien nodig ergonomisch aan te passen. Aanpasbare stoelen en verstelbare bureaus zijn hierbij een mogelijke oplossing. Wanneer medewerkers vinden dat de inzet van de ergonoom aangewezen is, dienen zij hun leidinggevende aan te spreken.
 • We merken een badgesysteem op voor het gebruik van vorkliften op GF. Dit blijkt te fungeren als controle van de juiste opleiding en als sleutel van de vorklift.
 • Via Xact worden veiligheidsthema’s besproken zonder het cpbw hierover tijdig in te lichten. We vragen om in de toekomst correct te handelen.

 

 Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 25 oktober 2018 om 10u.