Kort verslag cpbw van 24 oktober 2019

Kobe Nys

Bespreking ontwerpverslag nr.19/09 van de vergadering van 2 oktober 2019

 • Het geluid van de damp bijpassen op AS zal door een gespecialiseerde firma gemeten worden.
 • De alarmlamp van het labo op AXX werd geïnstalleerd maar gaat nu en dan aan zonder reden. Dit wordt nagekeken. De alarmlamp aan labo zuid is gekoppeld aan het brandalarm van het gebouw.
 • Als de firma Kebony op linkeroever acties onderneemt die geurhinder kunnen veroorzaken, zullen ze vanaf heden Lanxess vooraf verwittigen. We vragen om het site-overleg met Kebony zeker plaats te laten vinden.
 • Het CVO en CVO voor vrachtwagenchauffeurs (centraal veiligheidsonderricht) zijn waar nodig aangepast. Onduidelijkheden zijn weggewerkt.
 • Ter verduidelijking wordt gemeld dat enkel op capro medewerkers zijn opgeleid om kleine niet geplande asbestwerken uit te voeren op hun eigen bedrijf. Op andere afdelingen zal Lanxess-personeel geen werken uitvoeren met asbest. Deze werken zullen uitgevoerd worden door een erkende asbestverwijderaar. We vragen om de opleiding “herkennen van asbest” voor alle medewerkers periodiek te voorzien. De opleiding die we in het verleden kregen was interessant, maar het is nuttig om praktijkvoorbeelden van Lanxess toe te voegen zoals voorbeelden van asbestdichtingen.
 • De sturing van de biodynamische verlichting in de controlekamer van AXX wordt beheerd door EP. Bij problemen met de verlichting kan een SAP melding worden gemaakt zodat EP dit kan opvolgen. Momenteel verlopen de overgangen in de verlichting nog niet “smooth”.
 • Op AXX werd de eerder besproken doorgeroeste leuning vervangen door een stellingbuis. De definitieve herstelling is aangevraagd.
 • De verreiker die gebruikt wordt voor het glasafval op GF heeft een contragewicht gekregen. Dit om te vermijden dat de verreiker nog gaat kantelen.
 • Op de preventiedienst is tijdelijk een externe preventie-adviseur aangenomen. Momenteel lopen er gesprekken met een eventueel nieuwe manager voor de preventiedienst.
 • We vragen nogmaals om de lijsten voor “vuil werk” snel goed te keuren. Er is ook een nieuwe tekst voor het sociaal memento die moet worden goedgekeurd. We merken op dat dit proces al enkele jaren duurt en dat dit voor veel frustratie bij werknemers zorgt.
 • Contractoren die hun CVO op Covestro volgden, kunnen nadien zonder problemen ook werken uitvoeren op Lanxess. We vragen of dit correct is?
 • De wasserij voor de nieuwe arbeidskledij moet voorzien dat de kledij van GF steeds gescheiden behandeld wordt.
 • De huidige V.AP. 04.08 (EX-toestellen) blijkt niet werkbaar voor medewerkers van US. Er wordt een aanpassing gevraagd.
 • We vragen nogmaals om druk te zetten bij de overheid en de haven van Antwerpen om opnieuw een veerdienst te voorzien op het kanaaldok ter hoogte van de Lillobrug.
 • Werknemers vragen een extra spreektoestel in de keuken van AXX.

 

Incidenten van september

AZ (HTP) : Er was opnieuw een brand in de zwaveltank. Alarmfase rood werd uitgeroepen. De tank werd ondertussen leeggepompt en er wordt een alarmkaart aangemaakt voor deze situatie.

AXX (energie west) : Er was een H2SO4 lek in de buizenbrug ter hoogte van de Biologie met alarmfase rood als gevolg. De leiding wordt vervangen.

 

JAP 2019 & 2020

We kregen een overzicht van de status van het JAP 2019.

Mogelijke thema’s voor het JAP 2020 zijn het gebruik van flensbeschermers en een opleiding over asbest.

Allerlei

 • We vragen om te bekijken hoe iedereen zal kunnen parkeren tijdens de stilstand van 2020 op rechteroever.
 • We merken op dat bij een alarmsituatie de personen die aanwezig zijn op de veilige vluchtplaats niet weten wanneer de alarmfase is beëindigd. De preventiedienst meldt dat de zwarte telefoon op de veilige vluchtplaats te bereiken is vanuit de controlekamer. Er wordt ook gewerkt aan een alarmsignaal om het einde van de alarmfase af te kondigen.
 • Er zijn verschillende inbreuken op het gebruik van het drinkwaternet op rechteroever. We vragen om dit snel en degelijk aan te passen. De werkgever meldt dit te zullen doen en begrijpt de ernst van de situatie. Ook op linkeroever zal de situatie in kaart gebracht worden.

 

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 28 november 2019 om 10u.  

 


Print   Email