Kort verslag cpbw van 28 november 2019

 Kobe Nys / 03-12-2019

Bespreking ontwerpverslag nr.19/10 van de vergadering van 24 oktober 2019

 • Aan de damp-bijpassen op AS is bij zware belasting nog steeds lawaaihinder. De geluidsmetingen zullen nog gebeuren. Eventuele oplossingen worden onderzocht.
 • In het labo van AXX werd de gevoeligheid van de debietsmetingen van de verluchting aangepast.
 • De preventiedienst zal komende maand formaliseren wat er zal gebeuren als een vrachtwagenchauffeur 3 maal niet lukt in het CVO.
 • We vragen om het site-overleg met Kebony in het volgende cpbw toe te lichten.
 • We vragen om de opleiding asbest conform de codex en nuttig voor Lanxess-toepassingen te voorzien.
 • De biodynamische verlichting in de controlekamer van AXX zal worden aangepast om bokkensprongen en timing te verbeteren.
 • De commissie vuil werk zal samenkomen om voorgestelde lijsten en teksten goed te keuren.
 • Vanaf januari 2020 zal er een oplossing zijn voor het personeelstekort bij de preventiedienst.
 • Voor het wassysteem van de nieuwe arbeidskledij wordt voorgesteld om de 3de verdieping van het sociaal gebouw op rechteroever hiervoor vrij te maken. Hierdoor zullen er enkele diensten moeten verhuizen.
 • Zowel de CEO als de personeelsdirecteur zullen bij de overheid en bij de Haven Van Antwerpen vragen om terug een veerdienst te voorzien ter hoogte van de Lillobrug over het Kanaaldok.
 • Bij de eerste inspectie van de zwaveltank waar meermaals brand uitbrak, bleek de schade beperkt te zijn. Verder onderzoek is nog nodig.
 • Er zal een luidspreker voorzien worden in de keuken van AXX. De mogelijkheid om een intercom te voorzien wordt onderzocht.
 • Als gevolg van foutieve connecties in het drinkwater- en bedrijfswaternet spoort US de problemen op en zal waar nodig oplossingen voorzien. We merken op dat ook gastbedrijven zoals Covestro correct moeten omgaan met deze netten.

Incidenten van oktober

US gebouw 7239 : Bij het uitbreken van het plafond is asbest vrijgekomen. De hitteplaten die boven de lichtbakken zaten bevatten asbest. Deze platen werden in stukken uitgebroken en nadien op de grond nog kleiner gebroken om ze zo makkelijk te kunnen wegvoeren. De medewerkers van IBS waren onwetend over hoe herkennen van en werken met asbest.

Na dit incident werden heel wat maatregelen getroffen door Lanxess en door contractoren.

De mogelijkheid van aanwezigheid van asbest wordt mee opgenomen door de werkgroepen “elektronische arbeidstoelatingen” en “TRA”. Ook de raadpleegbaarheid van het asbestdossier zal worden uitgebreid.

Iedereen die tijdens de breekwerken aanwezig in het gebouw werd door Mensura opgenomen in het asbestdossier.

Aanstelling arbeidsartsen (MENSURA)

An De Roeck is de nieuwe bedrijfsarts voor zowel linker- als rechteroever. Ze heeft ervaring als spoedarts en werkte ook voor een contractorkliniek in de chemische sector. Tot juni 2020 zal ze nog regelmatig vervangen worden door Karen Roex.

Steunploeg Kallo

De werkgever stelt voor om de medewerkers van Securitas die de bewaking voorzien op linkeroever in te schakelen als steunploeg. We merken op dat net in alarmsituaties de poort moet bewaakt zijn om eventuele hulpdiensten binnen te laten. De werkgever zal hierover een nieuw voorstel uitwerken.

Mlieuthema’s

 Deze toelichting bevat info over nieuwe wetgeving en maatregelen die hierdoor getroffen dienen te worden. Ook energiewinst is hier een belangrijk thema.

We vragen om in de toekomst ook een opvolging van de status om tegen 2040 CO2 neutraal te zijn.

JAP 2020

Voorgestelde thema’s :

 • Lanxess Veiligheidscultuur
 • Concept LMRA (last minute risico analyse)
 • Gebruik flensbeschermers
 • Opleiding asbest

De werknemers verkiezen om geen extra punten toe te voegen. Hun voorkeur gaat uit om de reeds aangemelde thema’s af te kunnen werken.

Nog lopende thema’s :

 • Schuilen of evacueren
 • Verkeersplannen Lillo & Kallo

Allerlei

 • We merken op dat het niet de gewoonte is om na productcontact of na een incident naar de medische dienst te gaan voor urine-onderzoek. We vragen hier een sensibilisering.
 • We merken op dat het er tijdens de ochtendspits meer en meer een chaos is aan de goedereningang op rechteroever. We vragen de werkgever om hierover met Covestro opnieuw samen te zitten.
 • Heel wat zwenkstarters van pompen kunnen foutief als SMO gebruikt worden. We vragen een oplossing.
 • Op linkeroever reed iemand met de fiets tegen de betonblokken die als scheiding dienen tussen de weg en het fietspad. We vragen welke maatregelen hier getroffen kunnen worden.
 • We vragen een stand van zake over de toepassing van LOTOTO.
 • We merken op dat de renovatie van de werkpost voor mekaniekers op rechteroever kwaliteitsvol moet zijn.

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 19 december 2019 om 10u.  

 


Print   Email