Kort verslag cpbw van 22 oktober 2020

Kobe Nys / 26 oktober 2020

 

We merken op dat vergaderingen (ook het cpbw) maar met een minimumbezetting mogen plaatsvinden.

We vragen om deze minimumbezetting ook toe te passen voor alle bedrijven en diensten.

Nog niet op alle locaties is aan de deur een vermelding van het maximum aantal toegelaten personen voorzien.

We vragen dit in orde te brengen.

 

Bespreking ontwerpverslag nr. 20/09 van de vergadering van 24 september 2020

 •  v.m. de geurhinder afkomstig van het ventileren van de ovens bij Kebony zijn er reeds 2 metingen uitgevoerd die beide een resultaat hadden onder de grens. Een 3de meting zal nog volgen. Indien deze ook onder grens ligt moet er onderzocht worden wat er dan wel voor deze geurhinder zorgt. Momenteel doet men metingen naar furfuryl alcohol.
 • Schakelaars die foutief als SMO kunnen gebruikt worden, zullen worden aangepast met een afdekplaatje. De voorzitter toont foto’s van deze methodiek. We merken op dat hier maar 1 type schakelaar wordt getoond en vragen of voor de andere types ook een oplossing is voorzien. De werkgever dient zich hier nog over te informeren.
 • De opleiding takelen wordt opgesplitst in een opleiding ‘takelen’ en een opleiding ‘rolbrug’. In beide opleidingen zal ook aandacht gegeven worden aan het aanslaan van lasten. Beide opleidingen dienen om de 5 jaar herhaald te worden.
 • Om het mogelijk te maken een slot te hangen aan een 6kV verbruiker vragen we een aanpassing aan het bord dat nu ter plaatse voorzien wordt met de vermelding dat de verbruiker vergrendeld is. Ons voorstel is om dit bord over de startschakelaar te hangen en te voorzien dat deze met een multibeugel kan vergrendeld worden zodat medewerkers tijdens werken hun slot hier aan kunnen hangen.
 • Het al dan niet invoeren van een groen slot voor de technische dienst dient nog met deze afdeling besproken te worden. Dit slot zou een algemeen slot zijn voor de technische afdeling dat kan blijven hangen tot alle technische werken volledig zijn afgelopen.
 • Om 24h. bureaustoelen te laten herstellen of om deze te vervangen dient de verantwoordelijke van een bedrijf contact op te nemen met het magazijn.
 • Er dienen nog 16 tBA containers uit China verwerkt te worden op AXX. De werkgever gaat ervan uit dat deze nog voor problemen zullen zorgen door product boven het afsluitventiel.
 • ‘Ear Savers’ om je mondmasker achter je hoofd vast te haken zijn voldoende besteld zodat iedereen die er nood aan heeft deze kan verkrijgen.
 • De ‘Guided Wave’ techniek om diktemetingen van de zwaverzuurleiding op AXX te doen, bleek na de eerste resultaten positief. De bespreking hiervan zal in een volgend cpbw plaatsvinden.
 • We merken op dat de dames nog geen uitnodiging kregen om hun arbeidskledij te passen. De voorzitter meldt dat de pasmodellen nog niet klaar zijn.
 • Het gebruik van plastiekfolie om toetsenborden af te dekken als corona-maatregel wordt als te onhandig ervaren. We vragen nogmaals een praktische oplossing.
 • Het aanbrengen van een situatieplan en/of wegwijzers aan ingang zuid wordt opgenomen in de opvolglijst van het cpbw. Deze moeten dienen om bezoekers en contractoren de juiste weg te tonen. Er zijn op deze locatie geen portiers dus staan bezoekers daar maar wat verloren.
 • Medewerkers vragen om aan de thermostaatkranen van de verwarming in de droogruimtes van het sociaal gebouw zuid stroom te voorzien. Nu werken deze thermostaatkranen op batterijen en ontstaan er dus problemen wanneer deze leeg zijn en niet vervangen worden.
 • Aan Kallo-zijde zullen er betonblokken bijgeplaatst worden tussen het voet/fietspad en de autoweg. Op deze manier wordt deze muur vervolledigd en wordt de weg veiliger.
 • Bouten en moeren met de maat M12 worden stelselmatig vervangen door types voor sleutelmaat 18. Voordien waren enkel de koolstofstalen sleutelmaat 18 en inox modellen sleutelmaat 19. Vorig cpbw merkten we reeds op dat dit voor incidenten zal zorgen door het afschieten van de sleutel bij foutief gebruik. Op rechteroever gebeurde deze invoering zonder communicatie hierover. Als gevolg gebeurde reeds een arbeidsongeval. We melden dat we het een spijtige keuze vinden om over te stappen naar sleutelmaat 18 en we vragen hierover een duidelijke communicatie. Op de bedrijven dienen dan ook voldoende nieuwe sleutelsets voorzien te worden.
 • Door de nachtsluiting van Kaai 142 zal de interventiedienst van Lanxess geen medewerkers meer doorsturen voor verzorging naar daar. Ook niet tijdens de openingsuren. Er zal steeds gekozen worden voor een ander ziekenhuis.
 • Vanwege het te hoge gewicht van stalen hijsbalken om op een stelling te leggen, kunnen er nu aluminium hijsbalken besteld worden.

 

Arbeidsongevallen van september

 CAPRO : Een medewerker schiet met een sleutel maat 19 van een inox moer met sleutelmaat 18.

Deze persoon bezeerd de knie en been, maar kan na verzorging in het ziekenhuis terug aan het werk met aangepaste taken.

AXX : Een medewerker breekt een vinger na het vrijmaken van een rooster met de hand. Achter deze rooster was een transportschroef nog in werking. In een bovenliggende rooster waren enkele sporten verdwenen waardoor de vrij te maken rooster bereikbaar was zonder eerst de eerste rooster op te tillen. Bij het optillen van de bovenste rooster gaat de veiligheid in werking en stopt de transportschroef. De ontbrekende sporten van de bovenste rooster werden terug voorzien. Bij wijze van test is de rooster na de transportschroef verwijderd.

ANON : Een medewerker knelt de hand tussen het loopwiel van een ventilator (luchtkoeler) en de staalbouw. Na verzorging kon deze persoon terug aan het werk met aangepaste taken. We vragen te onderzoeken of er maatregelen kunnen getroffen worden waardoor je bij het opleggen van deze riemen niet met de hand tussen het loopwiel en de staalbouw moet.

 

JAP 2020 & JAP 2021

 De status van het JAP 2020 werd getoond. Het valt op dat nog veel bedrijven hun JAP niet hebben afgewerkt als gevolg van Corona. Er zullen dus nog thema’s overgedragen worden naar 2021. De preventiedienst vraagt om volgend cpbw thema’s aan te brengen voor het JAP 2021.

 

VIA’s

 • VIA 50 : Werken in de nabijheid van warme oppervlakken werd goedgekeurd door het cpbw.
 • VIA 06 : Ruggespraak. Na nog vele vragen over verantwoordelijkheden werd deze VIA goedgekeurd met als opmerking dat we ons nog zullen bevragen bij de betrokkenen.

 

Meldingen

Herhalingsopleidingen die niet kunnen doorgaan vanwege corona-maatregelen kunnen voor jaarlijkse herhalingen 6 maanden uitgesteld worden. Voor 5 jaarlijkse herhalingen 1 jaar.

 

Allerlei

 •  Het valt op dat de kennis van de veiligheidswachten die bij een ademluchtwagen staan ondermaats is. We vragen hier mensen te voorzien met voldoende kennis en opleiding.
 • Tijdens de stilstand op rechteroever gebeurden veel fouten bij hijsen en takelen. Contractoren weten hoe het moet, maar dienen blijkbaar extra aangemoedigd te worden om dit correct te doen.
 • Er waren nogmaals veel parkeerproblemen op de Scheldelaan tijdens de stilstand. Om de busparking vrij te houden werden zelfs een 40-tal wagens gesleept. Meer dan nodig omdat niet de juiste wegsignalisatie werd voorzien.
 • Medewerkers zijn positief over de extra verlichting aan ingang zuid tijdens de stilstand. We vragen om deze permanent te voorzien.
 • We vragen naar een duidelijke communicatie rond corona-testing, wanneer thuisblijven en vooral wanneer je terug mag komen werken.
 • We merken op dat op AXX contractoren zichzelf mogen bewaken bij taken die niet door het cpbw zijn goedgekeurd. Het gaat om foto’s nemen en meten met een niet ex-toestel. In het cpbw werd afgesproken dat enkel geregistreerde contractoren na de opleiding ‘gebruik van een ex-meter’ zichzelf mogen bewaken bij het aan- en afkoppelen van motoren.
 • Op de parking van linkeroever zijn parkeerinstructies voorzien zodat grote voertuigen en gewone wagens gescheiden kunnen parkeren. Een communicatie hierover moet nog volgen.

 

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 26 november 2020 om 09:30u.  


Print   Email