Kort verslag cpbw van 26 november 2020

Kobe Nys

Bespreking ontwerpverslag nr. 20/10 van de vergadering van 22 oktober 2020

 • We vragen nogmaals om duidelijke afspraken te maken met Kebony over het vermijden van geurhinder.
 • De werkgever meldt dat voor hen de herhalingsopleiding “Takelen” digitaal kan gebeuren. Wij twijfelen over de digitale opleiding en vragen deze eerst voor te leggen aan het cpbw.
 • De methodiek om 6kV verbruikers ter plaatse zichtbaar te kunnen sperren dient nog verder besproken te worden.
 • Op AXX zal zowel een vast als een mobiel toestel voorzien worden om tBA te meten. Deze toestellen dienen nog besteld te worden.
 • Als gevolg van een zwavelzuurlek op AXX werd een “Guided Wave” techniek gebruikt om de leiding te controleren op slijtage. Deze manier van meten bleek niet toepasbaar in deze installatie. Er zullen dus weer spot-metingen uitgevoerd worden. De leiding zal op termijn vervangen worden door een inox exemplaar. We vragen om in kaart te brengen waar op de site nog zwavelzuurleidingen in gebruik zijn die ook onderhevig zijn aan dezelfde slijtage.
 • In Kallo zal vanaf januari de nieuwe arbeidskledij verdeeld worden met de bijhorende kastjes. Voor de dames zal nog een pas-sessie voorzien worden.
 • In Lillo zullen de zijruimtes op het 1ste verdiep van het sociaal gebouw voorzien worden om de kastjes te plaatsen voor de nieuwe arbeidskledij. De oude dameskleedkamer op het 2de verdiep zal voorzien worden om eventueel een 2de nieuwe dameskleedkamer in te richten.
 • De pas-sessies voor de nieuwe arbeidskledij in Lillo worden vanaf januari terug opgestart. Het verdelen van deze nieuwe kledij volgt zo snel mogelijk.
 • Siliconen afdekmatjes voor toetsenborden zullen voorzien worden. Dit om de hygiëne van de toetsenborden te verbeteren.
 • De werkgever wil de onderhoudsdienst van het sociaal gebouw vragen om regelmatig de batterijen van de thermostaatkranen in de droogruimtes van het sociaal gebouw zuid te vervangen. We vragen of het mogelijk is om toch stroom te voorzien zodat deze radiatoren niet uitvallen.
 • De betonblokken tussen het fiets/voetpad en de rijweg op linkeroever zullen vervangen worden door een ander type. Deze zullen aan elkaar geschakeld staan.
 • We vragen nogmaals een duidelijke communicatie tot op de werkvloer over het invoeren van inox bouten en moeren met sleutelmaat 18. Dit zal anders voor meer incidenten zorgen.
 • Er werd naar SSOS gecommuniceerd dat een veiligheidswacht die bij een ademluchtwagen staat hiervoor de juiste opleiding nodig heeft. Dit bleek bij de stilstand in Lillo niets steeds in orde.
 • We vragen om tegen volgende stilstand op rechteroever een praktisch parkeersysteem uit te werken.
 • We vragen nogmaals om extra verlichting te voorzien aan ingang zuid. Tijdens de stilstand werd hier mobiele verlichting voorzien dat als zeer positief werd ervaren.
 • Medewerkers vragen zich af waarom Lanxess tijdens de 2de Corona-golf niet terug naar minimumbezetting gaat. De werkgever meldt dat dit niet gebeurt vanwege het nog op te nemen verlof, vanwege de stilstand op AXX en vanwege de genomen maatregelen zoals mondmaskerdracht en handhygiëne.
 • De opleiding “Ex-meter” dient nog opgenomen te worden in VIA21. Dit moet verduidelijken dat enkel de personen die deze opleiding gevolgd hebben en geregistreerd staan, zichzelf kunnen bewaken voor enkel de taken die vastgelegd zijn.                                

Samenstelling CPBW

De nieuwe samenstelling van het cpbw werd opgenomen in V.AP.01.05.

Arbeidsongevallen van oktober

AZ : Een medewerker laat een sleutel op de voet vallen en breekt hierbij een teen.

Het type veiligheidsschoenen wordt onderzocht.

Incidenten van oktober

We vragen om enkele incidenten die gebeurden tijdens de stilstand op AZ alsnog te bespreken op een volgend comité.

JAP2021 

Volgend thema word op vraag van de werknemersorganisatie mee opgenomen in het JAP2021.

 • Deskhygiëne

Opleiding asbest

Er wordt een opleiding asbest georganiseerd zoals gevraagd door het cpbw.

Meldingen

 • De arbeidsarts zal 5 jaarlijks een fietsproef organiseren voor medewerkers die in een gaspak dienen te werken. Tussentijds zal er jaarlijks een step-proef georganiseerd worden.
 • Lanxess zal een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren voor het plaatsen van een windmolen op de site van Kallo.
 • Vanaf volgende week zijn er damesmodellen regen/winterjas voorzien.
 • De stand van zake voor elektronische arbeidstoelatingen wordt toegelicht in het comité van december.

Allerlei

 • Bij het starten van een betreden is de aanmelding naar de alarmcentrale hiervan verschillend op linker- en rechteroever. Waarom dit verschil ?
 • We vragen om permanent in Lillo en Kallo doucheruimtes te voorzien voor contractoren.
 • We vragen een procedure om filters van binnen units bij airco’s met de regelmaat te reinigen.

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 17 december 2020 om 09:30u.  


Print   Email