Kort verslag cpbw van 27 februari 2020

Kobe Nys

Het comité werd geopend met de oproep om vanwege de dreiging van Covid-19 geen handen meer te geven en fysiek contact te mijden. We vragen de werkgever om dispensers te voorzien met ontsmettingsgel. We stellen voor om deze te hangen aan alle refters en keukens op de firma.

Bespreking ontwerpverslag nr.20/01 van de vergadering van 23 januari 2020

 • In het verleden werd gevraagd om aan verladingen ook badgepalen voor chauffeurs te voorzien. Op AXX werden deze voorzien. We vragen een evaluatie en de badgepalen ook op andere verladingen te voorzien.
 • We merken op dat wanneer er geurhinder van Kebony is, dat er geen Tenforce meldingen worden gemaakt. Bij hinder wordt de brandweer wel verwittigd om een boodschap af te spelen. We vragen om metingen uit te voeren bij geurhinder.
 • De reserve-verreiker die op GF wordt gebruikt, mag enkel ingezet worden om afvalglas te verplaatsen. Niet om dit afval in een vrachtwagen te laden. Deze verreiker is niet voorzien van de veiligheidsmaatregelen zoals op de standaard verreiker.
 • Voor de nieuwe arbeidskledij zal op RO in het sociaal gebouw een ruimte voorzien worden op het 1ste en op het 2de Hier zal de wasserij de propere kledij in de persoonlijke kastjes leggen. Voor de vuile was wordt er plaats voorzien in de lifthal.
 • Een systematiek voor de bio-monitoring zal samen met de arbeidsarts uitgewerkt worden.
 • Schakelaars die foutief als SMO-schakelaar kunnen gebruikt worden, zullen indien mogelijk worden aangepast met een afdekplaatje. Nieuwe schakelaars zullen standaard met dit afdekplaatje besteld worden.
 • We vragen te onderzoeken of de achteruitkijkspiegels op vorkliften voldoende effectief zijn. Indien nodig deze spiegels aan te passen of achteruitrijcamera’s te voorzien.
 • De camerabewaking aan het chloorstation zal in eigen beheer gebeuren.
 • Het “einde alarm” signaal staat niet vermeld op de achterzijde van onze toegangsbadges. We vragen aangepaste stickers of nieuwe badges.
 • De beste locatie voor een zebrapad ter hoogte van PA6 wordt met een verkeersdeskundige besproken.
 • Voor het aflaten van zuur aan de nieuwe RTO op hydramine werd een TRA (taak risico analyse) gemaakt.

Maandverslag van januari

 De bedrijfsarts verduidelijkt dat het gezondheidstoezicht van werknemers wettelijk wordt versoepeld, maar op Lanxess veranderd er niets.

Arbeidsongevallen van januari

GF : Een medewerker krijgt een glasverkleving achter de bril in het oog.

GF : Een medewerker krijgt een glasverkleving op de hand. Door de geringe ervaring van deze nieuwe werknemers was deze niet voldoende oplettend. We vragen of deze persoon reeds alleen mocht werken.

AXX : Een medewerker van vulkaciten stapt in een volgelopen afvalwaterput en glijd uit. Er zullen looproosters voorzien worden en bij maximum stand zal de toevoer van afvalwater worden gestopt.

AXX : Een medewerker van vulkaciten plet de vinger tussen een plastieken vat en het verwerkkabinet. De vatenkantelaar werd niet gebruikt omdat dit te veel tijd in beslag neemt. De vatenkantelaar zal worden aangepast. Tot dan zullen de plastieken vaten maar half gevuld worden zodat deze beter handelbaar zijn.

AXX : Een medewerker van vulkaciten doet een herstelling van een lek in een natronloog-leiding. Na het spoelen en het uitdoen van de zuurkledij ondervindt de persoon toch irritatie aan de onderarm. We vragen hoe we dit in de toekomst kunnen vermijden.

CAPRO : Bij het reinigen van de vloer koppelt een medewerker stoom aan een zwarte darm in plaats van water en verbrand zich aan de onderarm. Stoom op die locatie blijkt niet nodig en werd verwijderd. Nieuwe werknemers zullen beter begeleid worden als ze taken voor de 1ste maal uitvoeren. We vragen om een opleiding over de gevaren van stoom. We vragen om op alle bedrijven voldoende nooddouches te voorzien om in zulke situaties snel te kunnen spoelen.

Aanstelling nieuwe preventie-adviseur

 Marissa Simons werd aangesteld als nieuw hoofd van HSEQ. Door het cpbw werd ze goedgekeurd als preventie-adviseur.

Status asbestbeheersprogramma

 Op rechteroever zijn alle visuele inspecties van asbest correct verlopen. Op linkeroever zijn er geen visuele inspecties geweest. We vragen dit heel snel te doen.

Onderzoek prediabetes door Mensura

 Mensura wil preventief onderzoeken of iemand aanleg heeft voor diabetes. Onder andere obesitas is hier een maatstaf voor. Ook willen ze onderzoeken wat de problemen hierrond zijn voor een werknemer in ploegen t.o.v. een werknemer in dagdienst.

Als masterpoef wil de bedrijfsarts een vrijwillig onderzoek starten. Indien je wil deelnemen, krijg je een vragenlijst. Als uit de vragenlijst blijkt dat je in aanmerking komt, volgt er een vingerprik. Indien nodig is er opvolging en kunnen aanbevelingen over voeding en beweging helpen. 

Milieuthema’s

 De Biologie op linkeroever zal worden uitgebreid tegen het 2de kwartaal van 2022. Het betreft een nieuwe nabezinker met top- en bodemschraper, een denifitricatiebekken met COD-voeding en ontgassing, een AW3 buffertank en een 2de DAF installatie. Deze aanpassingen komen als gevolg van een verstrenging van de wetgeving.

VIA 49 Pannen

 We vragen hoe de ophangsystemen bij zware pannen dienen gekeurd te worden. Er moet namelijk een hijsoog op gelast worden. Een gat in de steel mag enkel bij gatpannen.

Na het in voege gaan van deze VIA zal een actie plaats vinden om niet-conforme pannen te verwijderen.

Meldingen

 • AP.09.26 Drinkwater : Er werd opgenomen dat na goedkeuring toch aftakpunten in bedrijven van het drinkwaternet kunnen voorzien worden. We vragen om heel streng te zijn en wat deze uitzonderingen kunnen zijn.
 • Voor de zonebewaking in EX-zones werd er een toestel voorgesteld dat communiceert met de controlekamer en waarin een EX-meter kan geplaatst worden. We merken op dat dit als aanvulling van een veiligheidswacht een meerwaarde kan betekenen. Het kan nooit een veiligheidswacht vervangen of het mag nooit worden meegegeven als veiligheidswacht van een contractor.

Allerlei

 • De opleiding BA4 wordt gegeven als e-learning. We merken op dat het voor deze opleiding zeker een meerwaarde is om mondeling te krijgen. Een uitgebreide opleiding met mogelijkheid tot interactie is zeker aangewezen voor deze opleiding. We merken een trend op om steeds meer opleidingen te digitaliseren, maar dit is zeker niet steeds aangewezen.
 • Werkbroeken maat 42 zijn niet meer voorradig en we krijgen de boodschap dat het maanden duurt om deze te leveren. We vragen een oplossing.
 • Na stormachtige weken zijn er heel wat windzakken stuk gegaan. We vragen deze te vervangen.
 • We merken op de dat de bedrijfsarts niet steeds aanwezig is op de bedrijfsrondgangen.
 • De noodtelefoon in het contractorpark op rechteroever is stuk. We vragen deze te herstellen.
 • We vragen een éénduidig systeem voor heel Lanxess van valbeveiligingen bij een bovenlading van vrachtwagens.
 • Er zijn geen gegevens te vinden over de grenswaarden van TBA. HSEQ meldt dat er geen gegevens zijn, maar zal zich bevragen bij Covestro.
 • We vragen Mensura of ze inentingen digitaal registreren. De bedrijfsarts meldt dat ze gebruik maken van “vaccinnet”.

 

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 26 maart 2020 om 10u.  


Print   Email