Kort verslag cpbw van 30 april 2020

Deze vergadering werd gehouden met een beperkte afvaardiging wegens de coronamaatregelen.

 

Bespreking ontwerpverslag nr. 20/02 van de vergadering van 27 februari 2020

 • Onze vraag om meer badgepalen te voorzien op de verladingszones wordt verder onderzocht. Een vergadering hiervoor is voorzien op 6 mei met Covestro.
 • Een nieuwe datum om een bezoek te brengen bij Kebony zal in het najaar worden ingepland. Voor metingen bij geurhinder zal er een pompje bij GF beschikbaar zijn. De grenswaarde voor Furfuryl Alcohol is 10 ppm. De geurdrempel is 7,8 ppm. Kebony zal verwittigen wanneer er wordt gevent.
 • Het thema biologische monitoring wordt op de opvolglijst geplaatst. Er zal voor een beperkte groep een overleg worden ingepland.
 • Bij het gebruik van niet-geëigende schakelaars als SMO zullen de nieuwe met afdekplaatsjes worden besteld. Op Lillo zijn er momenteel 560 stuks. Op Kallo heeft men nog geen zicht hierop. Er wordt bekeken welke kost er nodig is om dit aan te passen.
 • We vragen nogmaals om de opleiding takelen niet eenmalig aan te bieden maar te bekijken om dit ook als herhalingsopleiding te organiseren.
 • Op AXX zal er een type draaistoel ( 35° ) voorzien worden in de vorkliften. Dit na een ongeval met achteruitrijden.
 • Het rapport van de evaluatie van het verkeersplan op LANXESS nv laat nog steeds op zich wachten.
 • Er zal op het volgende CPBW worden teruggekoppeld betreffende het 4 ogen principe bij werkzaamheden met verhoogd risico ( SMO ventilator nieuwe RTO )
 • Het punt “ laadpalen op parkings “ wordt op opvolglijst geplaatst.
 • Na een AO op AXX wordt de vraag gesteld om het inkapkabinet aan te passen. Dit wordt onderzocht.
 • Het gebruik van extra lange zuurhandschoenen wordt opnieuw gevraagd. ( werkgroep kledij )
 • Er zal nogmaals per mail een oproep worden verstuurd om vrijblijvend deel te nemen aan de bevraging rond prediabetes.
 • De bespreking over valbeveiliging op tankwagens, zowel op Kallo als Lillo, zal in het kader van VIA 07 in mei worden besproken.
 • We merken op dat de noodtelefoon contractorpark Lillo reeds meer dan twee maanden niet kan worden gebruikt en vinden dit onaanvaardbaar. In afwachting van herstelling dient een alternatief te worden voorzien. Ook nu in tijden van Corona wanneer er bepaalde firma’s niet werken.
 • We merken op dat de procedure waarbij arbeidskledij wordt besteld door de aankoopdienst dient te worden geëvalueerd. Het kan blijkbaar dat de volledige stok van een type broek door één bedrijf wordt gereserveerd waardoor andere medewerkers zonder kledij vallen. Ook de periode van 4 maanden of meer om aan nieuwe kledij te geraken, is naar onze inschatting veel te lang.
 • De grenswaarde voor tBA bedraagt 5 ppm. Deze waarde zal ook in de VIK en VIB documenten worden opgenomen.
   

Maandverslag van februari en maart

 • Kristallijn siliciumdioxide ( GF) is formeel als carcinogeen gecatalogeerd.
 • De WPA meting op Chloroform ( Labo AXX ) werd overschreden en moet nog herhaald worden.

Arbeidsongevallen van februari en maart

Werkplaats West:

 • Met braam in contact en door handschoen gegaan
 • Zijn er snijbestendige handschoenen beschikbaar
 • Tool om dit te verbeteren ( takel ) werd reeds besteld
 • Na slijpwerkzaamheden steeds ontbramen

GF spinnerij 2:

 • Splinter in duim met externe verzorging
 • Er worden meer tools ter beschikking gesteld

Anon:

 • Bij het verplaatsen van pomp in tanktas, werd poot Unimog manueel ingeschoven
 • Pijn in heup
 • Kan deze oude Unimog technisch nog worden verbeterd, geautomatiseerd

GF spinnerij 1:

 • Splinter in vinger, zelf verzorgd
 • Dag nadien naar medische dienst en externe verzorging

Brandweer Kallo:

 • Bij reinigingswerken voertuig, SLO tegen uitgeklapte ruitenwisser gelopen
 • Externe verzorging kaai 142

AXX:

 • Bij bedienen van ringvloeistofpomp, oliedamp ingeademd.
 • Extern ter controle. ( vrees voor aniline )
 • Herhaling opstarten vacuümpomp7601

Anon:

 • Bij reinigingswerken aan boorzuurleiding verstopping vrijgemaakt
 • Heet product op hand met brandwonde, externe verzorging
 • Procedure opstellen m.b.t. verstopte leidingen met boorzuur.

Incidenten van februari en maart

Anon:

Dit is nog een incident van januari. Walsgasventilator gestart zonder beschermkap.
VIA 46 zal worden herbekeken.
We vragen om de best practice op andere bedrijven te bundelen.

AXX:

Er werd door werkzaamheden door bouwfirma een ventiel op drukmeting per ongeluk afgesloten. Hierdoor een beperkte uitstoot TBA. Er wordt bekeken hoe EP ventieltjes kunnen worden vergrendeld.

In het tankpark werd er bij containers uit China een lek vastgesteld . Beperkte uitstoot TBA.
De containers zullen eerst extern worden afgedrukt vooraleer ze worden ingezet.

Goedkeuring jaarverslag 2019 IDPBW en EDPBW

We vragen waarom er slechts 1 onderzoek werd geregistreerd bij werkpostmutatie.
De arbeidsarts zal dit nakijken.

Meldingen

 • Op Kallo 6KV wordt een badgepaal geplaatst.
 • Op de volgende CPBW vergadering zal de stres enquête van op AXX worden toegelicht.
 • De sociale verkiezingen gaan niet door op de voorziene data. De procedure wordt bevroren op dag X + 36.
 • Er wordt melding gemaakt van de veiligheidsweken.
 • Er wordt een PowerPoint getoond over de Covid-19 exit strategie op LANXESS nv.

  * hygiëne maatregelen onveranderd
  * social distancing 1,5 meter anders gebruik mondmasker
  * vanaf 4 mei hogere bezetting toegelaten
  * telewerk blijft de norm
  * werkgever voorziet stoffen mondmaskers
  * afhaalservice belegde broodjes en drank vanaf 11 mei in refter

Allerlei

 • Ongevallen woon- werk worden niet behandeld in het CPBW. We vragen om ook hier te bekijken of we uit een aantal geen algemene verbeterpunten kunnen halen .
 • We vragen naar een draaiboek en het voorzien van de nodige middelen n.a.v. COVID-19.
  Dit met oog op de toekomst indien er nog een golf zou volgen.
 • We vragen om bij ongevallen de medische dienst te verwittigen. SLO’ers dienen niet te voet of per fiets naar de medische dienst te gaan. Inzet van ID is de regel.
 • We vragen wanneer de geneeskundige onderzoeken opnieuw worden opgestart?
 • We vragen hoe de arbeidsarts de werknemers onderzoekt na langdurige afwezigheid?
 • We vragen om de situatie bij stellingbouwers te onderzoeken. Zij mogen geen gewichten meer tillen > 20kg. Dit gaat specifiek over de I profielen die bij het takelen worden gebruikt.
 • We vragen om het opvolgsysteem van de 24h stoelen te bekijken. ( herstellen – vervangen ) Loopt niet.
 • We vragen om AG te contacteren i.v.m. afhandeling arbeidsongevallen. De manier waarop naar werknemers wordt gecommuniceerd, is niet aanvaardbaar.

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 28 mei 2020 om 10u.  


Print   Email