Kort verslag van het CPBW van 28 mei

Kobe Nys

Bespreking ontwerpverslag nr.20/04 van de vergadering van 30 april 2020

 • De werkgever onderzoekt op welke locaties badgepalen moeten worden voorzien voor het aanmelden van vrachtwagenchauffeurs. Er is tevens een gesprek gepland met Covestro met als doel : het organiseren van een CVO (centraal veiligheidsonderricht) voor vrachtwagenchauffeurs.
 • Om de geurhinder van buurbedrijf Kebony te detecteren, vragen we om preventief metingen uit te voeren.
 • Een procedure voor een correcte bio-monitoring en de opvolging hiervan wordt uitgewerkt. We benadrukken dat de bio-monitoring een essentieel onderdeel van het jaarlijks medisch onderzoek is.
 • Ook op AXX werden een 600 tal schakelaars opgelijst die foutief als SMO (schakelaar mechanisch onderhoud) kunnen gebruikt worden. Ze zullen aangepast worden.  
 • De opleiding takelen zal met een nog te bepalen termijn herhaald worden. We vragen om de inhoud van de opleiding te evalueren. Momenteel lijkt deze opleiding niet toepasbaar in de praktijk.
 • Op AXX werd als test een vorklift voorzien van een draaibare stoel. We vragen een evaluatie en een eventuele uitbreiding voor andere vorkliften.
 • We merken op dat nooddouches en baden momenteel worden voorzien op plaatsen met contactgevaar voor zuren en basen. Op plaatsen met gevaar voor verbranding zijn deze niet voorzien. We vragen hier een verbetering.
 • De noodtelefoon in het contractortankpark is nog steeds stuk. We vragen een oplossing en een betere zichtbaarheid van deze telefoon. In afwachting van een oplossing moet ter plaatse duidelijk gemaakt worden hoe de hulpdiensten kunnen bereikt worden.
 • De werknemers blijven de vraag herhalen om de basisopleiding BA4 niet als e-learning te organiseren. Interactie bij deze opleiding heeft zeker nut.  De herhalingsopleiding hiervan kan wel digitaal. 
 • De nieuwe arbeidskledij en bijhorende kastjes voor Kallo kunnen besteld worden. In Lillo zullen na de Corona-crisis pas-sessies worden georganiseerd. In het sociaal gebouw van Lillo zullen zowel op het 1ste als op het 2de verdiep kastjes voor de nieuwe arbeidskledij worden voorzien.
 • Na een incident met de unimog op rechteroever vragen we naar voldoende onderhoud van dit oude voertuig. Medewerkers vragen om unimog en vrachtwagen te vervangen door één voertuig met beide functies.
 • Ter bestrijding van covid-19 vragen we om overal voldoende umonium 0,2% te voorzien om de werkplek te ontsmetten. Dit blijkt niet overal voldoende beschikbaar terwijl er zeker voldoende voorraad is. Alle medewerkers moeten aangemoedigd worden hun verantwoordelijkheid te nemen en de werkplek ruim voldoende te ontsmetten. Elke plek, elke dag, elke shift.
 • We vragen welke blijvende maatregelen er kunnen genomen worden zoals : automatische kranen, deuren,…
 • De service die momenteel geboden wordt voor het onderhoud van de 24-uur stoelen is onvoldoende.
 • I-profielen zwaarder dan 25kg mogen wettelijk niet meer gedragen worden door stellingbouwers. We vragen een oplossing.

Arbeidsongevallen van april

AXX :    Een medewerker van vulcaciten krijgt alkalisch water over zich van bovenliggend verdiep. Een ketel loopt over op vloer van zuurbouw. Er zal een automatische schakeling van de voeding worden voorzien zodat deze sluit bij maximum stand. 

Door een lek in de vloerafloop kwam het product op onderliggend verdiep terecht. Deze vloerafloop wordt hersteld.

Na spoelen en externe controle kon medewerker terug aan de slag.

 

GF : Een medewerker kreeg een glassplinter in de linker wijsvinger.

Na externe verzorging kon de medewerker terug aan de slag.

SENSOR-enquête AXX.

Deze tevredenheidsenquête werd toegelicht door Julie De Brie van Attentia.

50% van de medewerkers van AXX namen deel.

Er wordt een werkgroep opgestart om aandachtspunten die uit deze enquête komen te behandelen.

Toelichting psychosociale interventies 2019

De PAPSY (Bart Vriesacker van Mensura) verduidelijkte deze presentatie.

Zowel de PAPSY (preventie adviseur psychologische aspecten) als de vertrouwenspersonen hebben in 2019 verschillende dossiers verwerkt.

De nieuwe vertrouwenspersonen kunnen zich vinden in deze bijkomende functie. Ze hadden reeds regelmatig contact met de PAPSY en zullen 2 keer per jaar overleg onderhouden.

De goede samenwerking tussen de bedrijfsarts, de verpleging en de PAPSY wordt als een groot voordeel ervaren.

VIA07 Betreden van tankwagens

Om tankwagens te mogen betreden wordt het volgende ter goedkeuring voorgesteld :

 • Een tankwagen kan betreden worden als er een kooibeveiliging is voorzien (een scharnierend bordes).
 • Als een kooibeveiliging niet mogelijk is kan een externe trap voorzien worden (een vliegtuigtrap).
 • Indien bovenstaande beveiligingen niet mogelijk zijn, kan de vrachtwagen via laddertje en looppad met leuning betreden worden met valbeveiliging.

Deze maatregelen gelden zowel voor Lanxess personeel als voor externen (chauffeurs).

VIA16 Slangen en koppelingen voor stoom, water en stikstof

Andere dan besproken zwarte darmen voor water of stoom en gele darmen voor stikstof, kunnen toegelaten worden na goedkeuring van de interne preventiedienst, de slangenverantwoordelijke en melding in het cpbw. Deze zullen dan ook jaarlijks gekeurd worden.

VIA49 Pannen werd goedgekeurd.

 • Alle pannen moeten beschrift zijn met de drukklasse en het materiaal.
 • Gatpannen hebben ook een boring van 4mm in de steel en extra beschrift met info gat-opening.
 • Ophangsystemen van pannen mag niet met een boring in de steel, maar bij voorkeur een opgelast oog.

Meldingen

 • Tijdens de stilstandswerken op linkeroever zal er zoals vorig jaar met een aangepast verkeersplan gewerkt worden. Ook worden er opnieuw oversteeklichten voorzien. We vragen om de wachttijd aan deze lichten te beperken.
 • Na een Corona-onderbreking worden de SIRA-studenten terug toegestaan op de site.

Allerlei

 • In de fietsenstalling op rechteroever is er momenteel een tekort aan stopcontacten. We vragen om in afwachting van de vernieuwde fietsenstalling extra tijdelijke stopcontacten te voorzien.
 • Volgens de info van Wegen & Verkeer zal het plaatsen van de oversteeklichten op de Scheldelaan ter hoogte van parking zuid plaatsvinden in juni of augustus.
 • Op het anonbedrijf is de verwarming van de nooddouches al enige tijd defect. We vragen een oplossing.
 • Ter hoogte van de halte van De Waterbus op de Ketenislaan zal een oversteekplaats voor fietsers worden voorzien.
 • Passanten merken op dat de Corona-maatregelen ter hoogte van poort zuid van Lanxess op de Scheldelaan niet nageleefd worden. We vragen handhaving.

 

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 25 juni 2020 om 10u.  


Print   Email