Kort verslag cpbw 28 januari 2021

Bespreking ontwerpverslag nr. 20/12 van de vergadering van 18 december 2020

 • i.v.m. 6kV motoren staat de vraag nog steeds open of er zijn met BRM (bijzondere risicomaatregelen) en wat de 2de maatregel hier dan is?
 • Het demo meettoestel voor tBA kan gebruikt worden op FTA (voorheen AXX) in afwachting van het eigenlijke meettoestel.
 • Neusbruggen tegen aandampen van de bril worden op stock genomen. Veiligheidsbrillen met rubberafdichting worden getest. Alle middelen die op stock zijn i.v.m. coronamaatregelen zullen op heel de site gecommuniceerd worden.
 • De werkgever heeft beslist om alle M12 bouten en moeren van sleutelmaat 18 te voorzien. Het advies van de werknemers was sleutelmaat 19 om ongevallen te vermijden. We melden nogmaals dat de communicatie hierover niet overal is gelopen.
 • Na de vraag naar extra verlichting aan poort zuid antwoordt de werkgever dat er reeds voldoende verlichting is. Er zal wel extra verlichting voorzien worden aan de rokersruimte. We vragen wie het onderhoud doet van de verlichting aan de draaipoortjes. Momenteel legt Lanxess de verantwoordelijkheid bij Covestro en omgekeerd.
 • Tijdens het cpbw werd bevestigd dat de opleiding “ex-meters” enkel kan gebruikt worden voor het openen van EP-kasten om kabels aan en af te klemmen.
 • Niet alle airco’s werden opgelijst. Hierdoor zitten deze niet in een onderhoudsplan. Dit wordt rechtgezet. We wijzen op de nood naar onderhoud.
 • Na de vraag welke elektrische apparaten jaarlijks dienen gekeurd te worden antwoord de preventiedienst dat dit vermeld staat in V.AP.10.10. “Elektrische lasapparaten, handgereedschappen, verlengkabels en andere hulpmiddelen (jaarlijks)”.
 • Mag de staalbouw gebruikt worden om lasten aan te takelen? De werkgever antwoordt dat steeds een berekening kan gevraagd worden en dat een balkklem dient gebruikt te worden.
 • Om te vermijden dat er vreemde voorwerpen achter blijven in een apparaat stellen we voor om goede voorbeelden van eindcontroles te veralgemenen.
 • Op vraag van de werknemers werden EX-gsm’s besteld voor de interventiedienst op linkeroever en voor de ploegleiders van FTA.
 • De renovatie voor de fietsenstalling op rechteroever is gepland voor deze zomer.
 • Waar nodig zullen wegmarkeringen herschilderd worden met duurzame verf.

Maandverslag van december

Na een toelichting over de geplande werken op de Scheldelaan met geplande hinder van april tot oktober merken we dat het fietspad aan de bedrijfszijde vanaf Covestro tot aan de halte van de fietsbus terug in dienst zal genomen worden. We vragen om bij Wegen & Verkeer te informeren of dit fietspad tot aan Lanxess zuid terug in dienst kan genomen worden.

Arbeidsongevallen van december

FTA (MT): Bij het afstappen van een stelling slaat een medewerker de voet om op een oneffenheid van de looprooster. Na externe verzorging gaat de medewerker terug aan de slag, maar na enkele dagen wordt er toch een breuk en een scheur vastgesteld. Deze persoon kreeg thuis aangepast werk.

FTA (MT): Bij het afstappen van dezelfde stelling slaat een medewerker 3 dagen later de voet om, maar kon nadien terug aan het werk. Het niveauverschil werd weggewerkt met een traanplaat. We vragen een meer structurele oplossing.

Incidenten

AZ: Bij een ammoniaklek werd het ontruimingsalarm gedrukt maar de brandweer werd opgebeld met de boodschap dat ze niet hoefden te komen. Nadien bleek het toch beter te zijn als de brandweer wel was opgeroepen.

Er ligt een voorstel klaar om op straat 3 ter hoogte van het hydraminebedrijf alarmlampen te voorzien. De communicatiemogelijkheden via het alarmpaneel dienen duidelijker te zijn. De boodschap die werd ingesproken, werd niet uitgezonden.

AZ: Op vraag van de werknemers werden nog 2 incidenten uit de stilstand van september besproken.

 • Bij brand- en slijpwerken ontstond er een smeulbrand aan oven 3. De brandwerken bleken hier niet de aangewezen methode en de voorzorgsmaatregelen waren onvoldoende. De brandweer werd wel opgeroepen, maar het bedrijf werd niet voldoende ontruimd. Blussen met water bleek niet voldoende dus werd de oven gestopt en gespoeld met stikstof om zo de brand te doven. 2 contractoren werden verzorgd bij de medische dienst. Zij ademden mogelijk SO2 in.
 • Bij lassen en slijpen in de buizenbrug t.h.v. het zwavelzuurbedrijf is de isolatie van de naastliggende zwavelleiding beginnen smeulen. De communicatie tussen verschillende bedrijven moet beter bij werken in de buizenbrug. De omliggende leidingen bij las- en slijpwerken dienen beter afgeschermd te worden.

Capro: Vanuit Capro werd er ondanks het correct opvolgen van de veiligheidsstudie tolueen verpompt naar AZ & AS. Als gevolg wordt op Capro het afschakelalarm van de pomp versteld, er wordt een 2de laagdiktemeting voorzien en er zal een ander type pompen voorzien worden. Er start een onderzoek naar een online opvolging van tolueen en naar de mogelijkheid om de afgave naar AZ & AS te stoppen.

Het besef van dit tolueenverlies kwam pas enkele dagen later waardoor medewerkers van AZ 2 dagen lang mogelijks in contact kwamen met tolueen. Deze medewerkers werden dan ook te laat en onvoldoende ingelicht over het opstarten van de bio-monitoring. Ook de arbeidsarts werd te laat ingelicht.

Ondertussen is het tolueen nog steeds in opgeloste vorm aanwezig op AZ & AS. Het is nog onduidelijk hoe dit veilig verwerkt kan worden.

Werkgroep kledij

 • De Stanley MatMax rugzak werd goedgekeurd en kan besteld worden.
 • Kleine oordoppen werden goedgekeurd en kunnen besteld worden.
 • Een gasmaskerbril met oortjes mag niet meer gebruikt worden. Er wordt onderzocht wie een overdrukgasmaker nodig heeft om de bril vooraf in te monteren.
 • De nieuwe arbeidskledij wordt momenteel geleverd in de nieuwe kastjes op linkeroever. In maart start de verdeling voor zowel dames als heren.

Op rechteroever zijn de werken gestart op het eerste verdiep van het sociaal gebouw voor het plaatsen van de kastjes waar de nieuwe arbeidskledij in verdeeld wordt. Hier verwacht de werkgever om de verdeling te starten in mei-juni.

We merken dat medewerkers van EP een nieuw type arbeidskledij zullen krijgen. De werkgever meldt dat dit komt door de samenwerking met een nieuwe wasserij. We vragen of dit enkel voor 6kV medewerkers is of voor alle EP-medewerkers. We vinden het jammer dat deze kledij andere kleuren heeft dan de standaard arbeidskledij.

24h.bureaustoelen

Er wordt een 2de type 24h.bureaustoel voorzien om zo voor meer zekerheid over bestellingen en herstellingen te krijgen. Alle 24h.bureaustoelen zullen jaarlijks door de leverancier nagekeken en hersteld worden. Na 5 jaar worden de stoelen vervangen.

Allerlei

 • We merken op dat de spoorwegovergang op de Ketenislaan niet voorzien is van signalisatielichten. Dit is wettelijk in orde maar volgens ons onveilig.
 • We vragen om op FTA de kast met alarmkaarten te voorzien van een verzegeling.
 • We merken dat het gebruik van tablets wordt aangekondigd voor de productie. We vragen waar en voor welke toepassingen.
 • Nieuwe smartwatches kunnen inductief opgeladen worden. We vragen of deze in de installatie gedragen mogen worden.
 • Medewerkers van de technische afdeling vragen tot welk gewicht zij zelf mogen takelen en vanaf wanneer een rigger nodig is.
 • Als bij een arbeidstoelating de datum overschreden is, wordt deze op Anon uit de kaft “werken in uitvoering gehaald”. Hoe worden deze werken dan verder opgevolgd? We vragen hoe hier op andere bedrijven mee wordt omgegaan.
 • v.m. de luchtkwaliteit dient de luchtvochtigheid in controlekamers, burelen en andere werkplekken tussen de 40% en 60% te liggen. We vragen om dit te monitoren en indien nodig te regelen. We merken dat op verschillende werkplekken de lucht te droog is.
 • We vragen of er in het contractorpark douches kunnen worden voorzien zodat contractoren zich bv. tijdens stilstanden daar kunnen wassen.
 • Na verschillende meldingen van gebreken aan douches in het sociaal gebouw vragen we of de kwaliteit van het materiaal voldoende is voor een industriële omgeving. Het verdwijnen van sanitair materiaal betreuren wij alsook de werkgever.
 • Na enkele meldingen over een lange responstijd tussen een melding aan de alarmcentrale van Covestro en de site in Kallo vragen we hoe dit komt.
 • Als gevolg van de corona-maatregelen krijgen we meldingen van werknemers dat ze zich er niet meer goed bij voelen om opleiding te geven in de controlekamers. Traditioneel zijn in het begin van het jaar grote ploegen aanwezig in de productie. We vragen hoe we hier zo veel mogelijk contact kunnen vermijden.

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 25 februari 2021 om 09:30u.


Print   Email