Nationale actiedag op 14 december

Op 14 december zullen de vakbonden een nationale actiedag houden. 

Werkbaar werk, eindeloopbaan, zware beroepen! onze regeringen luisteren niet naar de werknemers. De vakbonden hebben daarom besloten een actiedag te houden op 14 december en een petitie te starten. BASF nam het voortouw en verzamelde reeds 1200 handtekeningen. 

Teken de petitie!

U kan hier de petietie ook digitaal ondertekenen!


Print   Email