Onderhandelingen cao 2019-2020 afgerond

 

Onderhandelingen cao 2019-2020 afgerond

De directie en de werknemersvertegenwoordigers van LANXESS nv hebben vrijdagmiddag een ontwerpakkoord afgesloten voor de reguliere cao, lopend van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.

De ontwerptekst zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de arbeiders en baremieke bedienden van LANXESS nv. Indien goedgekeurd zal deze omgezet worden in een definitieve tekst van collectieve arbeidsovereenkomst.

De stemmingen worden georganiseerd op maandag 14 en dinsdag 15 oktober 2019.

Vermits in dit ontwerpakkoord ook een variabele verloning werd opgenomen, zal de directie de basisprincipes van het APP-bonussysteem (Annual Performance Payment) dat de LANXESS Groep wereldwijd toepast, verder toelichten voor de medewerkers.

Krachtlijnen ontwerpakkoord CAO 2019 - 2020.

 1. Toepassingsgebied: Alle arbeiders en baremieke bediende.
 2. Koopkracht:
 • 2 % bij afsluiting CAO + premie met alle looncomponenten als regularisatie vanaf 01/01/2019 (terugwerkende kracht)
 • 1.5 % variabel op basis van de resultaten (2019) uitbetaald mei 2020 met shiftvergoeding
 1. Werkbaar werk:
 • Compensatieregeling shift: 15 min voor aanvang uur 10 min na het uur. Voorwaarde minstens 5 minuten voor het uur ingetikt hebben (Na deze 5 minuten geen opbouw van intikking, nog wel opbouw mogelijk bij uittikking.)
 • Overdragen tijd (max 16 uur) einde van het jaar en afgerekend op 1 maart
 • Glijtijd dag: begin glijtijd vanaf 7:00u ipv 7:30u.
 • Werkgroep werkbaar werk verder zetten.
   1. Insourcing jobs
   2. Loopbaansparen
 • Thuiswerk voor alle dagmedewerkers indien mogelijk
 • 7 shiftmedewerkers, 1 EP medewerker, 1 mekanieker die als buffer worden aangenomen om de interne vacatures sneller op te vullen.
 1. Verzekering:
 • Uitbreiding ambucare met remgeld en apotheekkosten met een franchise van 75 euro per jaar.
 • Bij zwangerschaprust vanaf de tweede maand een aanvullende vergoeding zoals bij ziekte.
 1. Einde loopbaan:
 • Al de SWT stelsels opgenomen
 • Bespreking alternatief vervroegd uittreden met resultaat 1/1/2021 opgenomen in een CAO.
 1. Werkzekerheid: verlengd tot 31/12/2021
 2. Tijdskrediet: verlenging bestaande voorwaarde.
 3. Tewerkstelling voor risicogroepen:
 • 8 SIRA-leerlingen met minstens 4 een contract van onbepaalde duur

Reguliere CAO 2019 - 2020


Print   Email