Ontwerp interprofessioneel akkoord (IPA)

Een interprofessioneel akkoord is een programmatie- of kaderakkoord dat de vertegenwoordigers van de sociale partners uit de privésector afsluiten om de 2 jaar. Een dergelijk akkoord komt tot stand in de zogenaamde Groep van 10.

Op 18 maart zal dit ontwerp  ter goedkeuring voorgelegt worden op de raad BIE en zal er een stemming plaatsvinden.


Print   Email