Rechtsbijstand E-bike

Bij een ongeval met een elektrische fiets is het niet altijd duidelijk wie aansprakelijk is. Ook kan er onenigheid ontstaan betreffende de schadevergoeding.

Bij een ongeval in fout met gewonden zal u tevens bijna altijd gedagvaard worden door de politierechtbank en dient u noodgedwongen een beroep te doen op een ( dure) advocaat.

Om dit te vermijden hebben de meesten onder ons een rechtsbijstandverzekering die zal instaan voor de kosten.

Onze fietsen zijn weliswaar goed verzekerd maar J&T, Aedes, Equinox of VAB bieden geen bijstand voor gerechtelijke kosten.

De eigen rechtsbijstandverzekering zal mogelijk in vele gevallen ook geen bijstand verlenen voor een E-bike en proberen door te verwijzen naar de Familiale verzekering.

Geen enkele Familiale verzekering geeft een dekking  voor fietsen die autonoom kunnen rijden. Onder autonoom wordt verstaan fietsen die een stap stand hebben en 3 a 4 km/u kunnen rijden zonder te trappen.

Wij raden iedereen met een rechtsbijstandverzekering dan ook aan te informeren of uw verzekering dekking geeft voor een E-bike!


Print   Email