Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Vanaf 1 september 2019 hebt u als werknemer jaarlijks recht op 125 uren Vlaams opleidingsverlof (VOV). Dat betekent dat u, als u een arbeidsmarktgerichte of loopbaangerichte opleiding volgt, afwezig mag zijn van het werk om die opleiding te volgen of om te studeren, met behoud van loon. Dit is wel geplafoneerd!!

Uitbetaling loon

U hebt recht op de betaling van uw normale loon op het normale tijdstip, eventueel beperkt tot een maximum van 2.928 euro bruto per maand.

Verdient u meer dan 2.928 euro bruto per maand? Dan mag uw werkgever uw loon voor de uren Vlaams opleidingsverlof beperken tot dat maximumbedrag.

Voorwaarden

 • U volgt een opleiding die geregistreerd is in de 'opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives'. 
  • U bent ingeschreven voor minstens 3 studiepunten (via diplomacontract of creditcontract), minstens 32 contacturen of minstens 32 lestijden.
  • In de opleidingsdatabank leest u bij bepaalde opleidingen extra voorwaarden over opleidingsniveau. Hou ook daar rekening mee.
 • U bent voor minstens 50% tewerkgesteld in de privésector in het Vlaams Gewest.
  Werkt u exact 50% met een vast uurrooster, dan kunt u het VOV alleen opnemen tijdens werkuren die samenvallen met lesuren.

  Ter verduidelijking:
  • privésector
   Met werknemers in de privésector bedoelen we werknemers die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.
   Kijk op uw loonfiche of arbeidsovereenkomst: als u daarop een nummer van een paritair comité vindt, dan behoort uw werkgever tot de privésector.
    
  • Vlaams Gewest
   De vestigingseenheid van de werknemer, zoals vermeld op het arbeidscontract en zoals ingegeven in DmfA, ligt in het Vlaams Gewest.

Als u echter ten onrechte Vlaams opleidingsverlof opnam, kan de werkgever van u een terugbetaling van uw loon eisen.

Terugbetaling aan werkgever

Als uw dossier volledig is, vraagt uw werkgever ten laatste 3 maanden na de start van uw opleiding de terugbetaling van uw Vlaams opleidingsverlof aan via het WSE-loket. Per goedgekeurd uur Vlaams opleidingsverlof ontvangt hij dan een forfaitair bedrag van 21,30 euro. (=bedrag schooljaar 2018-2019, dit bedrag blijft gelden zolang er geen nieuw bedrag wordt goedgekeurd).

Het Vlaams opleidingsverlof vervangt het huidige Betaald educatief verlof (BEV).

Verdere info kan u hier vinden.

https://acvtje.be/nl/links/loon/educatief-verlof

https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof-vov

 


Print   Email