Invullen papieren economische werkloosheid voor Glasvezelmedewerkers

 

Zoals eerder al aangekondigd, zal vanaf september tijdelijke werkloosheid worden aangevraagd voor de medewerkers van het Glasvezelbedrijf.

Omdat vanaf 1 september de coronamaatregelen niet meer gelden voor de chemische industrie, kan de aanmelding ook niet meer op de vereenvoudigde manier gebeuren en moeten er enkele papieren ingevuld worden.

Een deel van deze papieren zal door de werkgever aangeleverd worden, maar er moeten ook nog papieren ingevuld worden bij de vakbond of de hulpkas.

Door de coronamaatregelen werken de ACV dienstencentra enkel nog op afspraak en kan het vrij lang duren om een afspraak te maken. Om het voor onze ACV leden vlotter te laten verlopen, willen wij de nodige papieren invullen op het syndicaal bureel in Kallo.

Wie  van deze dienst gebruik wil maken kan tijdens de kantooruren naar het syndicaal bureel komen. Je kan best eerst even telefoneren (( 03 212 70 19) om te verwittigen dat je eraan komt. Breng zeker de formulieren mee die je van de werkgever hebt gekregen. Je kan eventueel ook jouw identiteitskaart en bankkaart meebrengen zodat we de juiste gegevens kunnen invullen op de formulieren.

Let op! Wie een bijberoep heeft kan, onder bepaalde omstandigheden, een uitkering ontvangen (voor meer informatie zie: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t45 ). Hiervoor is het heel belangrijk om een extra formulier correct in te vullen. Wij raden deze mensen dan ook sterk aan om hen in één van de ACV dienstencentra te laten bijstaan door een gespecialiseerd medewerker.

Wij willen wel meegeven dat al deze papieren nog tot eind november 2020 bij de RVA kunnen worden ingediend. Het is dus niet erg dat jouw economische werkloosheid al is ingegaan voor je de papieren in orde hebt gebracht.

Het ACV-team


Print   Email