Tijdelijke werkloosheid als school of crèche sluit

Het corona-ouderschapsverlof liep af op 30 september.  Sluit de school of crèche van je kinderen omwille van het coronavirus? Moet je met je kinderen in quarantaine? Dan kan je vanaf nu toch nog gebruikmaken van tijdelijke werkloosheid.  Deze maatregel gaat van kracht op 1 oktober 2020 en loopt voorlopig tot 31 december 2020.

Voor wie?

Je krijgt vanaf nu als werknemer het recht om van het werk afwezig te zijn:

  • wanneer je minderjarig kind thuis moet blijven omdat het kinderverblijf, de klas of de school gesloten wordt om de verspreiding van het coronavirus te beperken
  • wanneer je gehandicapt kind, ongeacht de leeftijd, niet naar het centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan omdat dit om voormelde reden gesloten wordt. 

Dit is ook van toepassing voor wie aan telewerk doet en in deze situatie terecht komt. 

Nu de herfstvakantie in Vlaanderen uitgebreid wordt, zal je voor 9 en 10 november beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid.  

Je kan van het werk afwezig blijven en tijdelijke werkloosheid opnemen zolang je kind niet naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen terug kan gaan.

Werkgever op hoogte brengen

Breng in dat geval meteen je werkgever op de hoogte en bezorg hem het attest van kinderdagverblijf, school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen.  Je vindt het attest sluiting corona op de website van de RVA. 

Dit attest bevestigt dat de sluiting een gevolg is van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, en vermeldt de termijn van de sluiting.

Er zijn geen specifieke termijnen of formaliteiten voorzien.  Het volstaat een e-mail, scan of foto van het attest aan je werkgever te bezorgen.

Tijdelijke werkloosheid

Heb je dit in orde gebracht, dan heb je voor de periode van sluiting recht op tijdelijke werkloosheid. Voor de dagen dat je afwezig bent van het werk ontvang je in plaats van je loon een werkloosheidsuitkering

Je werkgever moet wel de aanvraag tijdelijke werkloosheid indienen. Doet hij dit niet, dan kan hiervoor schadevergoeding geëist worden of kan de RVA-inspectie optreden.

Alle info over tijdelijke werkloosheid en hoe je dit kan aanvragen vind je op www.hetacv.be/tijdelijkewerkloosheid.  

Wat met vakantie?

Je periode van tijdelijke werkloosheid wordt gelijkgesteld en tellen mee voor je jaarlijkse vakantie.

Wel dit:  voor openstaande dagen jaarlijkse vakantie wordt in de regel geen uitkering tijdelijke werkloosheid betaald. Word je in december geconfronteerd met een sluiting van klas, crèche of instelling, dan moet je eerst je vakantiedagen opnemen. 


Print   Email