Administratieve fout bij AG Insurance

De werkgever heeft ons op de hoogte gebracht van een administratieve fout bij AG Insurance betreffende de individuele bijdrage voor de medeverzekerde Door deze fout hebben de werknemers en brug-gepensioneerden van LANXESS nv een verzoek tot betaling ontvangen voor de bijdrage van hun echtgeno(o)t(e) of partner.

Dit verzoek mag genegeerd worden, deze betaling dient niet uitgevoerd te worden. De bijdrage wordt namelijk maandelijks ingehouden bij de loonafrekening.

Opgelet!!! De ex-medewerkers die op wettelijk pensioen (65+) zijn en de verzekering op individuele basis verder zetten moeten wel zelf de premie betalen.


Print   Email