Ondernemingsraad van 8 februari

Dit is een kort overzicht van wat op de ondernemingsraad besproken werd, voor meer details verwijzen wij naar de officiële verslagen op het intranet van LANXESS nv.

Toelichting over onderzoek naar gebruik evaluatie- en popgesprekken.

Een studente heeft voor haar eindwerk onderzoek gedaan naar het huidig gebruik van evaluatie- en popgesprekken binnen LANXESS nv. Zij heeft hiervoor verschillende medewerkers en leidinggevenden geïnterviewd en is tot de conclusie gekomen dat er nog heel wat ruimte is voor verbetering in zowel de gesprekken als in de planning van de opleidingen.

De HR-manager zegt dat hij hiervan wil vertrekken om een plan van aanpak op te stellen om tot een degelijk opleidingsplan voor alle medewerkers te komen.

Jobstudenten

Ook dit jaar zullen er voor de maanden juli, augustus en september jobstudenten aangenomen worden.

De werkgever is nu aan het bekijken hoeveel er kunnen ingezet worden.

Werklastbepaling tankpark en logistiek AXX

De werkgever toonde het rapport van de consultants die de werklastbepaling hebben gedaan voor het tankpark en de logistiek van AXX. Hieruit blijkt dat de werklast er nu hoog ligt en dat er heel wat maatregelen en investeringen nodig zullen zijn om het tankpark te optimaliseren en de werklast te verlagen.

De werkgever zei dat dit een interessante oefening was en dat hij de externe consultants wil vragen om dit ook voor de afvulling van AXX te doen.

Vertrek I-bus

De werknemers vragen naar een betere spreiding van het vertrek van de pendelbussen van de HUB naar de bedrijven.

De werkgever zegt dat hij dit met de I-bus manager zal bespreken.

Parking zuid

De werkgever zegt dat de afsluiting rond parking zuid terug geplaatst zal worden.

Shiftbusjes

De werkgever zegt dat aan de busmaatschappij gevraagd werd om zo snel mogelijk iets te ondernemen om het comfort van de kleine shiftbusjes te verbeteren. Voorlopig kan hij nog niet zeggen wanneer dit klaar zal zijn.

De werknemers vragen om voor de site Kallo, de shiftbusjes van Max Mobiel het volledige traject van de I-bus te laten rijden in het afgaan van de shift.

De werkgever zal dit bekijken.

Pensioenspaarplan

Het referentie plafondbedrag pensioenspaarplan voor 2018 is 55.657,47 euro.


Print   Email