OR2012

Ondernemingsraad van 6 december

PA6

De werkgever vraagt om dit punt te verschuiven naar volgende ondernemingsraad omdat Dhr. Reichel niet aanwezig kon zijn op deze zitting.

De werknemers vragen om een duidelijke structuur betreffende de personeelsplanning kenbaar te maken.

De werkgever zegt dit tegen volgende ondernemingsraad te voorzien.

De werknemers zeggen dat door het vertrek van 2 nieuwe shiftmedewerkers op Capro een tekort aan shiftmedewerkers is ontstaan. De leidinggevende van Capro beweren dat er geen nieuwe medewerkers aangeworven mogen worden doordat er een aanwervingstop is op Lanxess. Tevens komt de verlofplanning van bepaalde ploegen in gevaar. Ze vragen hoe het komt dat medewerkers die reeds aangeworven waren en voorzien in de budgettering nu plots niet meer vervangen mogen worden.

De werkgever zegt dat er geen aanwervingstop is voorzien op Lanxess. Dit is zeker niet gecommuniceerd naar de leidinggevenden van Capro. Hij zal navraag doen bij Business Line Manager van Capro.

De werknemers zeggen dat de opleiding in Duitsland voorzien is tussen de vroege en de nachtshift. Dit betekend dat de medewerkers 9 dagen na elkaar dienen te werken wat veel te lang is. Bovendien wordt hen gevraagd om de verblijfkosten zelf te betalen en later terug te vorderen. De werkgever zegt dit verder te willen bespreken met de syndicale delegatie.

Gemeenteraadsverkiezingen.

De werkgever zegt dat er 54 medewerkers verlof namen op het verkiezingsweekend. 20 van hen namen het hele weekend verlof en 34 alleen zondag.

De werknemers zeggen dat het de bedoeling was om het aantal mensen te kennen dat effectief verlof vroeg om te kunnen gaan stemmen.

De werkgever zegt hierover geen informatie te hebben maar er is zeker niet meer of minder verlof genomen als bij een normaal weekend.

Suggestiepremie

De werknemers zeggen dat op de gegeven presentatie in vorige ondernemingsraad,over het nieuwe suggestiesysteem, verschillende bedragen staan voor de minimum verloning. Namelijk 50 en 100 €.

De werkgever zegt dat de minimumverloning op de suggesties verhoogd wordt naar 100 €.

Financieel overzicht Q3

De werkgever toont een presentatie over het verloop van Q3. De omzet steeg met 4.2% en lag 3.6 % boven de planning. Bij glasvezel en RUC was er een daling merkbaar. Voor Glasvezel moet de oorzaak hiervoor gezocht worden in een dalende verkoop op de externe markt. Voor RUC lag een dalende verkoop en een andere manier van doorverekenen aan de basis van de daling.

Fietsenstalling RO

De werknemers vragen een muurtje of beschutting aan de zijkanten van de fietsenstalling.

De werkgever zegt dat de stalling gebouwd is volgens budget. Een beschutting is voorzien langs de slagregenkant. Bovendien is er bewust gekozen om de stalling open te laten om sociale controle mogelijk te maken. Hij zal de vraagstelling bekijken en meld dat de opening van de fietsenstalling voor eind deze maand voorzien is.

Economische situatie Business Lines

Glasvezel: Productie heeft goed gelopen op een aanvaardbaar niveau. Alles wat geproduceerd is is ook daadwerkelijk verkocht. December is traditioneel een zwakkere maand voor glasvezel.

2013 zou wel eens een moeilijk jaar kunnen worden. Een jaar waar de prijzen onder druk kunnen komen te liggen als gevolg van een hoge stock op de markt.

Capro: Stabiele productie voor de interne markt. Extern staan de prijzen voor Capro onder druk. De planning voor volgend jaar is nog niet gekend maar er wordt een moeilijker jaar verwacht.

RUC: Er waren minder technische storingen. De Moa productie wordt gans december gestopt voor 1 maand. Verder zijn er enkele kleinere investeringen gepland om de problemen met de verpakkingsmachines aan te passen. De paletten moeten en zullen zuiver aan de klant aangeboden worden.

Keuken

• Drankautomaten worden in het glasvezelbedrijf voorzien. Graag hadden de werknemers dit op elk bedrijf geïmplementeerd gezien! • Er komt een kerstmaaltijd waar op voorhand moet voor ingeschreven worden. • Aramark blijkt enkele voor ons belangrijke punten op de lange baan te schuiven. De werkgever gaat met Aramark praten.

Computers op RUC

Bij een upgrade zaten er fouten gemaakt. Hierdoor zijn er een heel pak overuren gemaakt. Volgens de werkgever is dit de normale procedure.

De werknemers vragen of die persoon eventueel in de WUA kan komen waardoor overuren vermeden worden.

Inrichting vergaderzaal.

De werknemers vragen achter nieuwe meubels die een ondernemingsraad lokaal waardig zijn.

De werkgever zal dit nog bekijken


Print   Email