CPBW2012

Kort verslag CPBW van 20 december

 

Bespreking ontwerpverslag Nr. 12/11 van de vergadering van 22 november 2012

Maandverslag IDPB en EDPB van september 2012

Er zijn meermaals onveilige situaties aan straalplaats op het Bayer terrein. Dit bij het lossen en laden van materiaal. Werkgever zal PA of Bayer aanspreken hierover. - De metingen op AS geven duidelijk aan dat er dringend werk dient te worden gemaakt aangaande deze problemen. De bedrijfsgeneesheer licht de metingen toe. De werknemers vragen om meer uitleg door de bedrijfsleider een volgende keer. Wordt bij de opvolglijst opgenomen.

Bespreking arbeidsongevallen november 2012

Er werden 3 ongevallen besproken waarvan.

Met werkverlet.

Zonder werkverlet:

Incident RUC dd 31 oktober 2012 vrijzetting via “Seal put”

Oorzaak was een EP kaart die defect was met uitval van branders tot gevolg. Uittreden van H2S door het niet opvullen van sealput.

Incident AZ dd 31 oktober 2012 vrijzetting via “wastorenschouw”

Door het stoppen van “aanzet” naar kuipen en de SO2 stroom echter niet, werd een overmaat aan SO2 naar de wastoren gestuurd. Hierdoor kwam een wolk uit de toren. Op htp waren 2 medewerkers van een buitenfirma aan het werken en zij werden onwel. Er werd ontruimd in het htp en verbranding van zwavel werd stopgezet. De personen die onwel werden, gingen op eigen houtje naar de BGD! Naar aanleiding van dit incident werd een aantal verbeteringen in het besturingsproces toegelicht.

Stutzenboor Anon bedrijf

Dit is een arbeidsmiddel en dus dient de werkgever zich te houden aan het KB van 12/08/93. Er werd ook bij een externe leverancier een versie uitgetest, echter deze werd niet weerhouden. Overleg regularisatie te plannen in januari 2013.

Kleine aanpassingen: V.AP.01.02 bijlage 1, V.AP.01.04 bijlagen 1 en 2, V.AP.01.05

 In deze VAP’s werden enkel een aantal namen gewijzigd, bereiken aangepast en een jaartal voor de momenten van vergaderen geschrapt.

ECHA ( European Chemical Agency ) : “Weet U wat deze pictogrammen betekenen?”

Hoofd dienst HSEQ toont een affiche aangaande deze materie.

Mededingen: Brief FOD WASO

Hoofd HSEQ maakt melding van de ontvangst van het omstandigheidverslag ongeval Anon op 7 november 2012.

Allerlei:

Opvolgblad

Werd overlopen.

Volgend CPBW zal doorgaan op donderdag 24 januari 2013 om 10.00u.

Print
Joomla SEF URLs by Artio