Ondernemingsraad van 4 september

I-bus:

Bayer en Lanxess hebben besloten deel te nemen aan het I-bus project. Het is de bedoeling om het eerste jaar te gebruiken als evaluatieperiode. Elk kwartaal wordt het project geĆ«valueerd. De voorlopige opgestelde criteria zijn dat de bussen ten laatste op de HUB bij Degussa vertrekken om 16:55u en de reistijden gemiddeld niet langer mogen duren als in het huidige systeem. Indien niet aan deze criteria voldaan wordt zal het project worden stopgezet en het oude huidige systeem terug worden opgestart. Verdere info zal in de loop van deze maand door directie geven worden. Start van het project: medio 2009

 Als vakbond hebben we ons ongenoegen geuit over deze eenzijdige beslissing van de directie en het feit dat er geen overkoepelend overleg heeft plaatsgevonden. We hebben tegenover deze beslissing drie eisen gesteld:

Fortis:

Vermits de berekeningen voor de overzichtfiche worden gemaakt met de lonen die in januari gelden kon men deze fiche niet versturen. De reden hiervoor moet men zoeken in een laattijdige goedkeuring van onze nieuwe CAO die een terugwerkend karakter heeft. De fiches zullen eerstdaags worden verstuurd

Brandweer LO:

Op 8 september zal er door de leidinggevende van glasvezel aan de vrijwilligers een infosessie gegeven worden over de opleiding tot IPper.

Keuken:

De nieuwe provider ARAMARK zal vanaf november op LO starten met het verzorgen van de maaltijden. Op RO zou de nieuwe keuken tegen januari 2009 operatief moeten zijn waarna ook hier Armarak met het verdelen van de maaltijden zal starten. Problemen die zich nu soms stellen met bevoorrading van automaten ed. worden verder behandeld door de keukencommissie.

Hoofdtankpark: steiger 1 en 2:

De drie partijen hebben een principieel akkoord bereikt om de activiteiten van steigers 1 en 2 door LBC te laten uitvoeren. Over mogelijke mutaties, aantal betrokkenen of gevolgen voor de medewerkers zijn er geen gegevens vrijgegeven. Dit zal de komende weken worden besproken. Wij hebben om een terugkoppeling gevraagd op de volgende ondernemingsraad die zal plaatshebben op 1 oktober.

RUC

De opleiding biologie lijkt niet al te vlot te verlopen. Tevens zouden er ook enkele technische problemen zijn met het leveren van beeldschermen en is er geen werkverdeling tussen dag en shift. Er moeten ook degelijke afspraken worden gemaakt betreffende de bezetting van het labo. De directie zal dit nazien tegen volgende ondernemingsraad

Arbeidsreglement

Eerstdaags zal er een nieuw exemplaar van het arbeidsreglement worden bedeeld aan de medewerkers.

Print
Joomla SEF URLs by Artio