Regering buigt direct voor werkgevers. En voor de werknemers?

Het federale regeerakkoord vermeldt dat tijdens de eerste twee maanden ziekte van een werknemer gewaarborgd loon moet worden uitbetaald. En tegelijk voorziet de regering een financiële compensatie voor de werkgevers.

Zonder actie, zonder overleg, zonder stakingsaankondiging trok de regering Michel na wat gemor van de werkgeversorganisaties deze maatregel al in. Officieel heet het dat deze maatregel is uitgesteld tot 2016. Maar het ACV verneemt dat het eigenlijk om afstel gaat. Bovendien zal er nu een extra inspanning moeten gebeuren om dit gat in de begroting dicht te rijden.

Als een Zwitsers zakmes knipt de regering voor de werkgeverswensen. Het Belgisch record ‘Regeerakkoord aanpassen” staat zo op minder dan vier dagen. Het ACV is heel erg benieuwd of de regering dezelfde inschikkelijk zal betonen voor de vragen van werknemers.

Want de budgettabel, die de regering lang achterhield, vermeldt tegen 2018 maar liefst 2,069 miljard bijkomende besparingen in de sociale uitgaven. Dit zijn maatregelen waarover nog met geen woord gerept is. Wellicht volgen er nog maatregelen die zwaar in de zakken zitten van de werknemers en worden er zo nog meer werkende mensen op de rand van de armoede gebracht. Terwijl de vermogenden nog steeds geen enkele duit méér in het zakje moeten doen.

Het zakmes van Michel knipt zeer selectief.


Afdrukken   E-mailadres