Uitbetaling vakantiegeld

Zoals iedereen wel zal weten wordt het vakantiegeld uitbetaald in de maand mei. De eerste betalingen (arbeiders) zullen gebeuren vanaf 2 mei 2019.

Op de site van de rijksdienst voor jaarlijkse vakantie kan je alle info vinden over uw vakantiegeld, Hoeveel krijg je, uitbetalingsdatum, aantal vakantiedagen, enz.

Op de site kan u ook persoonlijke gegevens aanpassen!

  • de taal waarin je door het vakantiefonds wil worden bediend;
  • het bankrekeningnummer waarop het vakantiegeld moet worden gestort;
  • een correspondentieadres, indien hij zijn briefwisseling wenst te ontvangen op een ander dan zijn officieel adres.

Je moet wel een elektronische paspoort of token bezitten om aan te loggen.

Indien je ingelogt bent dien je eerst bovenaan het jaartal. Vervolgens klik je in de linker kolom op simulatie vakantiegeld