Ondernemingsraad van 13 oktober

Organisatie Labo AXX

Om de werkdruk in het labo AXX te verlagen zal er iemand met een tijdelijk contract, optie vast, worden aangeworven. De situatie wordt verder opgevolgd.

Dag van de prestatiecultuur

De werknemers merken op dat de vragen en opmerkingen die door de deelnemers gegeven werden sterk gelijk lopen met wat de werknemersvertegenwoordigers al jaren op de agenda van de ondernemingsraden zetten. Het verbaast hen dan ook dat de werkgever veel van de feedback als nieuw ervaart.

Organisatie PA6

De werkgever is zicht bewust van de personeelsproblematiek op het bedrijf. De ganse structuur van het bedrijf zal herbekeken worden om tot een oplossing te komen tegen begin 2017. Hij zal verdere info geven in de ondernemingsraad van december.

Centralisatie logistiek CPL

De werkgever zegt dat het zijn bedoeling is om de verlading van vloeibare CPL in de toekomst te doen tijdens de reguliere uren. Verladingen op zaterdag in overuren wil hij vermijden. Hiervoor worden gespreken met de betrokken transportbedrijven gehouden. Indien dit niet mogelijk blijkt is voor hem een ander shiftregime misschien een oplossing.

Vertrek I-Bus

Indien medewerkers het vertrek van de bus naar de Hub missen door overmacht (bv: rode licht trein) zal het bedrijf vervoer met een taxi voorzien.

Personeel glasvezel

Om de hoge werkdruk in de ploegen te verzachten worden er zo snel mogelijk 5 mensen (1/ploeg) aangeworven met een tijdelijk contract voor 6 maanden. Gedurende deze tijd zal de werkgever naar een duurzame oplossing zoeken om de werklast te verlagen. Hiervoor zal het ganse bedrijf technisch en chemisch doorgelicht worden.

Collectieve ADV dagen 2017

Volgende brugdagen zijn goedgekeurd:

  • 26 mei
  • 14 augustus

Vervangingsdagen voor feestdag die op zaterdag valt

  • 1 januari -> 2 januari
  • 11 november -> 13 november

Suggestie- en innovatievoorstellen

Een overzicht van de stand van zaken op AXX wordt getoond. De achterstand blijkt grotendeels weggewerkt.

Een overzicht van de cijfers van HPM zullen in de ondernemingsraad van november getoond worden.

Economische situatie

AXX: De geplande grote stilstanden zijn afgerond en de producties terug opgestart. De opstart van de superlijn 6 ( verhoging NZ productie) is gepland voor januari 2017. Hiervoor zal er een work mapping worden uitgevoerd met een terugkoppeling in de ondernemingsraad van december.

De nieuwe partner voor de verlading van NaMBT- en BT is de firma Ahlers.

Er zullen enkele aanpassingen gebeuren aan de droger 2 DM.

Capro: De productie en verkoopvolume in september lag iets hoger dan het budget. Voor Ammoniumsulfaat lag de verkoop iets lager dan het budget maar de verkoopprijs lag hier 21% onder. De oorzaak hiervoor is een lage Ammoniakprijs.

Voor Q4 wordt een volledige uitlasting gepland met verkoopvolumes zoals gebudgetteerd.

Men kampt met een zware overschot aan Caprolactam in de wereld. Als gevolg hiervan zullen enkele bedrijven hun productie verlagen. Zo zal BASF zijn productie met 100KT/jaar verlagen. Verwacht wordt dat er producenten hun producties zelfs zullen stoppen.

Tegen 2020 plant Lanxess een volledige voorwaartse integratie van de Capro productie.

Glasvezel: Stabiele grondstofprijzen. Voor september lag het verkoopvolume iets boven het budget. Omdat de verkoopprijs berekend wordt met het cost plus fee principe lag de verkoopprijs, door voornamelijk lagere energieprijzen, onder het budget.

De productie voor 2016 zal vermoedelijk iets hoger liggen als in 2015.

Ecluse

In september is het contract voor afname en levering van stoom met het stoomnetwerk linker oever (Indaver) getekend. Alles loopt verder zoals meegedeeld aan de ondernemingsraad. De bouw van het netwerk zal 2 jaar duren en zal tegen de zomer van 2018 in bedrijf genomen worden.

Contractoren

De werknemers willen melding maken over klachten die zij ontvangen betreffende de kwaliteit van het afgeleverde werk en inbreuken op de veiligheid.

De werkgever zegt hier geen weet van te hebben maar zal dit onderzoeken.


Afdrukken   E-mailadres